1
00:00:06,041 --> 00:00:08,750
TENTO DÍL OBSAHUJE SCÉNY INSPIROVANÉ NOCÍ,

2
00:00:08,833 --> 00:00:11,708
KDY PŘIŠLO TRAGICKY O ŽIVOT
242 MLADÝCH LIDÍ

3
00:00:11,791 --> 00:00:14,875
PŘI POŽÁRU V KLUBU KISS V SANTA MARII,
RIO GRANDE DO SUL, BRAZÍLIE

4
00:00:14,958 --> 00:00:16,000
IN MEMORIAM

5
00:00:37,291 --> 00:00:38,625
<i>Hodně štěstí, zdraví,</i>

6
00:00:38,708 --> 00:00:40,500
<i>hodně štěstí, zdraví,</i>

7
00:00:40,583 --> 00:00:44,541
<i>hodně štěstí, milá Marienne,</i>
<i>hodně štěstí, zdraví.</i>

8
00:00:45,416 --> 00:00:46,333
Jo, Mari!

9
00:00:46,416 --> 00:00:48,750
- Něco si přej!
- Něco si přej.

10
00:00:54,041 --> 00:00:57,375
Všichni musíte ochutnat
tenhle princeznovský dort,

11
00:00:58,541 --> 00:01:01,833
který upekla
nejlepší cukrářka v Santa Marii.

12
00:01:01,916 --> 00:01:03,916
Možná v celém Riu do Sul, viď, babi?

13
00:01:04,000 --> 00:01:05,333
Je nejlepší!

14
00:01:05,416 --> 00:01:08,583
Myslí si, že je mi pořád 12.

15
00:01:08,666 --> 00:01:10,291
To teda jo!

16
00:01:10,375 --> 00:01:12,458
- Dvanáct.
- Já věděla, že to řekneš.

17
00:01:12,541 --> 00:01:14,125
Mámina mrzutá holčička.

18
00:01:14,208 --> 00:01:16,458
Jdeme se fotit, nebo co?

19
00:01:16,541 --> 00:01:19,708
- Jdeme!
- Pokaždé to samé.

20
00:01:19,791 --> 00:01:22,791
- Je to tradice, ségra.
- Miluješ tradice.

21
00:01:22,875 --> 00:01:24,416
Tady, Mari. Tady je.

22
00:01:24,500 --> 00:01:27,458
- Jaká pozice?
- Musí být úplně stejné.

23
00:01:27,541 --> 00:01:29,541
........