1
00:00:09,833 --> 00:00:13,416
{\an8}Spravedlnost!

2
00:00:14,041 --> 00:00:17,583
{\an8}Spravedlnost!

3
00:00:18,166 --> 00:00:20,875
Spravedlnost!

4
00:00:20,958 --> 00:00:24,291
<i>Rodiče ze Santa Marii obsadili radnici</i>

5
00:00:24,375 --> 00:00:28,916
<i>a obvinili tým,</i>
<i>který vyšetřuje požár v klubu Kiss,</i>

6
00:00:29,000 --> 00:00:30,333
<i>ze zkorumpovanosti.</i>

7
00:00:34,416 --> 00:00:37,541
<i>Čtyři měsíce po tragédii v klubu Kiss</i>

8
00:00:37,625 --> 00:00:40,583
<i>rozhodl soud o ukončení vyšetřovací vazby</i>

9
00:00:40,666 --> 00:00:44,458
<i>čtyř obžalovaných,</i>
<i>kteří byli dnes propuštěni z vězení.</i>

10
00:00:45,958 --> 00:00:50,583
<i>Radnici pokryla graffiti</i>
<i>označující šest měsíců od požáru.</i>

11
00:00:53,125 --> 00:00:56,041
<i>Deset měsíců po požáru v klubu Kiss,</i>

12
00:00:56,125 --> 00:00:59,208
<i>třetí největší katastrofě</i>
<i>v nočním klubu na světě,</i>

13
00:00:59,291 --> 00:01:00,625
<i>nebyl nikdo zatčen.</i>

14
00:01:03,916 --> 00:01:07,208
<i>Dnes uplynul rok od tragédie v Santa Marii</i>

15
00:01:07,291 --> 00:01:10,625
<i>a rodiče uspořádali pochod</i>
<i>ke státnímu zastupitelství</i>,

16
00:01:10,708 --> 00:01:12,416
<i>poté přešli ke klubu.</i>

17
00:01:13,583 --> 00:01:15,958
<i>Už žádné zdržování.</i>

18
00:01:16,041 --> 00:01:19,125
<i>Má v tom prsty i prokuratura.</i>

19
00:01:19,208 --> 00:01:21,541
<i>Už žádné zdržování,</i>

20
00:01:21,625 --> 00:01:24,208
<i>prokuratura v tom má taky prsty.</i>

21
00:01:24,291 --> 00:01:28,791
<i>Jsme tady, protože státní zastupitelství</i>
<i>odmítá obvinit radnici.</i>

22
00:01:29,583 --> 00:01:33,666
<i>Jsme tady, protože státní zastupitelství</i>
<i>chrání prokurátora,</i>

23
00:01:33,750 --> 00:01:35,958
<i>který o všem věděl a nic neudělal.</i>

24
........