1
00:00:01,501 --> 00:00:07,215
Výjimečnými nás činí naše rozdíly.

2
00:00:07,298 --> 00:00:13,304
Abych to shrnula,
svojí největší předností jste vy.

3
00:00:14,264 --> 00:00:16,683
Vy jste vy.

4
00:00:22,480 --> 00:00:26,484
To je nejlepší proslov bývalého studenta,
co jsem kdy slyšel.

5
00:00:39,164 --> 00:00:40,165
Hej.

6
00:00:43,043 --> 00:00:46,212
Ten strukturovaný,
ale emocionálně rezonující proslov

7
00:00:46,296 --> 00:00:48,048
mi připomněl, jak jsi sexy.

8
00:00:48,965 --> 00:00:55,513
Carrie!

9
00:00:55,597 --> 00:01:00,477
Carrie!

10
00:01:00,560 --> 00:01:04,606
- Carrie!
- Carrie!

11
00:01:04,689 --> 00:01:05,940
Carrie?

12
00:01:06,024 --> 00:01:07,025
Carrie?

13
00:01:07,817 --> 00:01:12,072
Pamatuješ si to takhle malé?
Když jsme sem chodily, bylo to tu větší.

14
00:01:12,155 --> 00:01:13,740
Možná jsme vyrostly.

15
00:01:15,450 --> 00:01:16,659
Šílený.

16
00:01:16,743 --> 00:01:17,827
Platíš pivo!

17
00:01:18,328 --> 00:01:19,829
Baba! A oplátka se nepeče!

18
00:01:24,459 --> 00:01:28,379
NEOBYČEJNÁ

19
00:01:31,049 --> 00:01:32,842
{\an8}KAT. ŠKOLA SV. ASSUMPTY
Vchod

20
00:01:32,926 --> 00:01:34,469
45. VÝROČNÍ UDĚLOVÁNÍ CEN

21
00:01:44,646 --> 00:01:46,940
Všichni dávejte pozor.

22
00:01:47,774 --> 00:01:48,775
Děkuji.

23
00:01:49,692 --> 00:01:54,489
Začneme v 19:45 projevem primusky.

24
00:01:54,572 --> 00:01:58,284
........