1
00:00:01,501 --> 00:00:07,215
To naše rozdiely nás robia výnimočnými.

2
00:00:07,298 --> 00:00:13,304
Takže, aby sme to zhrnuli,
ste svojím najlepším prínosom.

3
00:00:14,264 --> 00:00:16,683
Vy sami.

4
00:00:22,480 --> 00:00:26,484
To je ten najlepší príhovor od bývalého
absolventa, aký som kedy počul.

5
00:00:39,164 --> 00:00:40,165
Ahoj.

6
00:00:43,043 --> 00:00:46,212
Ten výborne štruktúrne vystavaný
a emočný kúsok rečníctva

7
00:00:46,296 --> 00:00:48,048
mi pripomenul, aká si sexi.

8
00:00:48,965 --> 00:00:55,513
Carrie!

9
00:00:55,597 --> 00:01:00,477
Carrie!

10
00:01:00,560 --> 00:01:04,606
- Carrie! Carrie!
- Carrie!

11
00:01:04,689 --> 00:01:05,940
Carrie?

12
00:01:06,024 --> 00:01:07,025
Carrie?

13
00:01:07,817 --> 00:01:10,111
Vravím, či si to tu pamätáš také malé?

14
00:01:10,195 --> 00:01:12,072
Za našich čias to tu bolo väčšie.

15
00:01:12,155 --> 00:01:13,740
Možno sme len vyrástli.

16
00:01:15,450 --> 00:01:16,659
- Šialené.
- Šialené.

17
00:01:16,743 --> 00:01:17,827
Povedali sme to naraz!

18
00:01:18,328 --> 00:01:19,829
Tu máš! Nemôžeš mi to vrátiť!

19
00:01:24,459 --> 00:01:28,379
NEOBYČAJNÁ

20
00:01:32,926 --> 00:01:34,469
45. ODOVZDÁVANIE CIEN ŠTUDENTOM

21
00:01:44,646 --> 00:01:46,940
Poprosím o pozornosť.

22
00:01:47,774 --> 00:01:48,775
Ďakujem.

23
00:01:49,692 --> 00:01:54,489
Začneme o 7.45 s príhovorom prefektky.

24
00:01:54,572 --> 00:01:58,284
Potom odovzdáme ceny za predmety,
........