1
00:00:48,073 --> 00:00:50,617
Atheno, pánev je ještě mokrá.

2
00:00:50,701 --> 00:00:52,578
Musíš ji utřít, než ji uklidíš.

3
00:00:52,661 --> 00:00:54,204
Proč? Vždyť uschne.

4
00:00:54,288 --> 00:00:55,831
Protože zrezaví.

5
00:00:56,331 --> 00:00:57,750
Je to dobrá litinová pánev.

6
00:00:59,585 --> 00:01:01,545
A neobracej oči v sloup.

7
00:01:02,046 --> 00:01:03,380
Promiň, mami.

8
00:01:04,131 --> 00:01:05,507
Kdy se vrátí táta?

9
00:01:06,175 --> 00:01:07,301
Aha.

10
00:01:07,384 --> 00:01:10,637
Tak ty ses nabídla pomáhat s nádobím,
abys mohla čekat na tátu.

11
00:01:10,721 --> 00:01:14,016
No jo. Kdo rád myje nádobí?
Kromě tebe.

12
00:01:14,099 --> 00:01:17,811
Mám to ráda,
protože přitom mám klid sama na sebe.

13
00:01:18,937 --> 00:01:21,440
Až vyrosteš, jednou to pochopíš.

14
00:01:22,941 --> 00:01:24,109
Jsem doma.

15
00:01:24,193 --> 00:01:26,653
Zase tě táta zachránil.

16
00:01:26,737 --> 00:01:27,780
Tati!

17
00:01:28,363 --> 00:01:29,406
Přišel jsi o večeři.

18
00:01:30,783 --> 00:01:34,495
Já vím, holčičko.
Táta cestou píchnul.

19
00:01:38,123 --> 00:01:40,375
Proto jsi cítit
jako umaštěný automechanik?

20
00:01:40,876 --> 00:01:42,461
A ta košile.

21
00:01:42,544 --> 00:01:43,670
Celá špinavá.

22
00:01:43,754 --> 00:01:45,672
Mám si ji sundat,
abys ji mohla vyprat?

23
00:01:45,756 --> 00:01:47,424
Víš, že s tím nemám problém.

24
00:01:47,508 --> 00:01:49,384
........