1
00:00:11,302 --> 00:00:16,307
BÝT, ČI NEBÝT, TO JE OČ TU BĚŽÍ.

2
00:00:20,520 --> 00:00:23,064
<i>Stříbro a zlato bude ukradeno</i>

3
00:00:23,148 --> 00:00:25,692
<i>Ukradeno, ukradeno</i>

4
00:00:25,775 --> 00:00:28,445
<i>Stříbro a zlato bude ukradeno</i>

5
00:00:28,528 --> 00:00:31,030
<i>Má krásná dámo</i>

6
00:00:32,282 --> 00:00:35,285
<i>Řekněme, ten muž by měl usnout</i>

7
00:00:35,368 --> 00:00:38,121
<i>Usnout, usnou</i>

8
00:00:38,204 --> 00:00:40,999
<i>Řekněme, že ten muž by měl usnout</i>

9
00:00:41,082 --> 00:00:43,668
<i>Má krásná dámo</i>

10
00:01:07,067 --> 00:01:12,238
SOUMRAK VALKÝR

11
00:02:16,010 --> 00:02:20,932
REQUIEM

12
00:02:39,659 --> 00:02:43,746
<i>My fair lady</i>

13
00:02:43,830 --> 00:02:45,290
Jste pěkně tvrdý.

14
00:02:45,373 --> 00:02:49,460
<i>London Bridge se hroutí,</i>

15
00:02:51,045 --> 00:02:55,300
<i>Hroutí</i>

16
00:03:30,084 --> 00:03:30,919
Umřete!

17
00:03:42,513 --> 00:03:44,807
Drahý BOŽE.

18
00:03:50,897 --> 00:03:52,649
Tak se ta technika jmenuje.

19
00:03:53,233 --> 00:03:55,318
Věnuju ji vám.

20
00:03:56,903 --> 00:03:57,904
Vaše krev…

21
00:03:58,696 --> 00:04:01,783
Myslel jsem, že si jen držíte ránu.

22
00:04:02,367 --> 00:04:04,535
<i>Ale vy jste své rukavice zmáčel</i>

23
00:04:05,245 --> 00:04:08,414
<i>a proměnil svou vlastní krev
ve zbraň boží.</i>

24
00:04:09,499 --> 00:04:10,625
Ano.

25
00:04:10,708 --> 00:04:13,711
Ohromujete mě až do úplného konce.
........