1
00:00:49,546 --> 00:00:53,120
Česká televize uvádí
koprodukční film

2
00:00:54,932 --> 00:01:12,331
PROCES

3
00:01:51,137 --> 00:01:55,361
Před zákonem stojí dveřník.

4
00:01:57,143 --> 00:01:59,860
Přistoupí k němu muž z venkova

5
00:02:00,034 --> 00:02:02,631
a prosí,
aby směl vstoupit do zákona.

6
00:02:02,917 --> 00:02:05,555
Avšak dveřník ho nemůže vpustit.

7
00:02:05,777 --> 00:02:08,733
Smí doufat, že vstoupí později?

8
00:02:09,051 --> 00:02:13,428
„Je to možné“, odpovídá dveřník.
Muž nahlíží do brány a ptá se:

9
00:02:13,666 --> 00:02:17,699
„Neučili vás, že zákon
je přístupný kdykoliv všem?“

10
00:02:18,799 --> 00:02:22,984
„Nepokoušej se vstoupit
bez mého dovolení“, praví dveřník.

11
00:02:23,217 --> 00:02:26,795
„Jsem velmi mocný,
i když jsem jen poslední dveřník.

12
00:02:26,969 --> 00:02:29,979
V každém dalším sále
u každých dveří je další dveřník,

13
00:02:30,127 --> 00:02:33,442
každý další dveřník je mocnější,
než všichni předchozí dveřníci.“

14
00:02:34,661 --> 00:02:38,855
Muž si tedy s dovolením dveřníka
sedá ke vchodu a čeká.

15
00:02:43,160 --> 00:02:45,535
Čeká mnoho let.

16
00:02:47,783 --> 00:02:53,052
Pomalu ztrácí naději, že se mu
někdy podaří přemluvit dveřníka,

17
00:02:53,322 --> 00:02:59,738
který opakuje: „Přijímám tě jen proto,
abys měl jistotu, že jsi zkusil všechno.“

18
00:03:00,982 --> 00:03:03,698
A jak tak čeká u dveřníka
celé ty dlouhé roky,

19
00:03:03,873 --> 00:03:08,387
pomalu poznává už i blechy
v jeho kožešinovém límci.

20
00:03:09,286 --> 00:03:14,212
Nakonec, v dětinském stáří,
prosí ty samé blechy,

21
00:03:14,514 --> 00:03:17,962
aby mu pomohly umluvit dveřníka
a ten ho pustil dovnitř.

22
........