1
00:00:21,897 --> 00:00:23,607
Ne, nechoď.

2
00:00:25,651 --> 00:00:27,403
Vrátím se, květinko.

3
00:00:27,486 --> 00:00:30,322
Ale zatím bys měla něco vědět.

4
00:00:33,200 --> 00:00:35,244
Poslouchej, Keyleth.

5
00:00:37,413 --> 00:00:38,831
Slyšíš to?

6
00:00:38,914 --> 00:00:40,207
Ten vítr?

7
00:00:40,291 --> 00:00:41,459
Svoji sílu.

8
00:00:46,797 --> 00:00:48,507
Teď naslouchej tomuhle.

9
00:00:50,426 --> 00:00:52,553
Větru, ohni...

10
00:00:53,053 --> 00:00:55,264
A zemi a vodě.

11
00:01:03,272 --> 00:01:05,983
Nikdy necouvni. Podívej.

12
00:01:09,069 --> 00:01:10,070
Vidíš?

13
00:01:10,696 --> 00:01:12,907
Plamen nemůže žít bez vzduchu.

14
00:01:12,990 --> 00:01:16,118
A my jsme vzdušné Ashari, nebo ne?

15
00:01:16,202 --> 00:01:19,622
Jsme předurčeny projít ohněm.

16
00:01:19,705 --> 00:01:21,499
Neublíží?

17
00:01:21,582 --> 00:01:23,167
Jen když mu to dovolíš.

18
00:01:27,129 --> 00:01:28,756
Máma musí jít.

19
00:01:28,839 --> 00:01:30,007
Můžu jít s tebou?

20
00:01:30,591 --> 00:01:32,468
Vždycky budeš se mnou.

21
00:01:32,551 --> 00:01:35,179
A jednoho dne budeš připravena
na svou vlastní cestu.

22
00:01:35,596 --> 00:01:37,181
Musíš jen naslouchat.

23
00:02:56,760 --> 00:03:00,848
LEGENDA JMÉNEM VOX MACHINA

24
00:03:11,650 --> 00:03:13,027
A pak...

25
00:03:13,110 --> 00:03:14,403
Zase jsem byla naživu!
........