1
00:00:06,600 --> 00:00:09,280
Hej.

2
00:00:09,360 --> 00:00:11,360
Mám tě, zlato.

3
00:00:11,920 --> 00:00:12,880
Jsi v pořádku?

4
00:00:17,280 --> 00:00:18,800
Víš, že se o tebe postarám.

5
00:00:21,920 --> 00:00:22,880
Já vím.

6
00:00:30,480 --> 00:00:31,680
Tak jo.

7
00:00:39,760 --> 00:00:43,240
Můj otec vás požádal,
abyste zabil někoho mně blízkého.

8
00:00:45,400 --> 00:00:47,120
To nedopustím.

9
00:00:49,800 --> 00:00:54,080
Víte, doba, kdy mi bral ty, které miluju…

10
00:00:58,320 --> 00:00:59,680
ta doba skončila.

11
00:01:04,640 --> 00:01:05,680
Jdeme.

12
00:02:20,480 --> 00:02:22,160
Ten kluk tu není. Je pryč.

13
00:02:23,120 --> 00:02:24,240
Tlotlo není v domě,

14
00:02:24,840 --> 00:02:28,320
i když jsem mu důrazně řekl,
že nesmí odcházet.

15
00:02:28,880 --> 00:02:31,720
Strýček Taledi mi vzal ženu
a teď se musím bát i o něj.

16
00:02:33,640 --> 00:02:36,240
Myslíš, že je
tohle místo bezpečné, Mogomotsi?

17
00:02:36,840 --> 00:02:37,960
Jo, vždyť…

18
00:02:38,560 --> 00:02:40,240
Jen říkám, že možná

19
00:02:40,880 --> 00:02:43,960
se tu Tlotlo bezpečně necítí.

20
00:02:44,560 --> 00:02:46,720
Co tím myslíš? Mám tu nejlepší ochranku.

21
00:02:48,880 --> 00:02:51,080
Jestli chceš něco říct, tak to řekni.

22
00:02:56,880 --> 00:02:59,640
Pro lidi je někdy nebezpečím
jejich vlastní rodina.

23
00:03:01,360 --> 00:03:04,440
Člověk, kterému věříš,
tě může odprásknout jako psa

24
00:03:04,520 --> 00:03:06,400
........