1
00:00:45,628 --> 00:00:49,966
V ZÁJMU LÁSKY

2
00:00:51,050 --> 00:00:55,597
SOUL

3
00:01:00,351 --> 00:01:03,521
<i>Velký, okázalý a cizí.</i>

4
00:01:06,524 --> 00:01:09,152
<i>Takové byly mé první dojmy ze Soulu.</i>

5
00:01:13,656 --> 00:01:15,825
<i>Plno cizích lidí, kteří žijí životy,</i>

6
00:01:18,912 --> 00:01:21,039
<i>o kterých nic nevím.</i>

7
00:01:25,043 --> 00:01:27,253
To je ono. Je to už trochu omšelé.

8
00:01:29,130 --> 00:01:33,760
<i>Kupodivu mi však</i>
<i>pocit bezradnosti dodával naději.</i>

9
00:01:36,179 --> 00:01:37,180
Pojďte dál.

10
00:01:39,557 --> 00:01:45,688
Je to docela starý dům,
už tu stojí přes 40 let.

11
00:01:50,568 --> 00:01:52,946
Umyvadlo je třeba opravit.

12
00:01:54,072 --> 00:01:57,283
Ale nájem je nízký.
Můžete se nastěhovat hned.

13
00:02:01,121 --> 00:02:05,125
Staré domy mají zbytečně široké balkóny.

14
00:02:07,168 --> 00:02:10,672
Ten zařízený jednopokojový byt
byl lepší, že?

15
00:02:12,340 --> 00:02:14,259
Ne, vezmu to.

16
00:02:15,385 --> 00:02:18,304
A co vaše rodina? Budete tu sama?

17
00:02:20,014 --> 00:02:20,974
Ano.

18
00:02:22,517 --> 00:02:23,726
Jenom já.

19
00:02:25,562 --> 00:02:26,437
<i>Ve studeném,</i>

20
00:02:28,231 --> 00:02:29,440
<i>temném</i>

21
00:02:31,151 --> 00:02:32,777
<i>a zchátralém domě,</i>

22
00:02:34,654 --> 00:02:37,031
<i>který připomínal mě samotnou,</i>

23
00:02:40,910 --> 00:02:42,370
<i>jsem cítila úlevu.</i>

24
00:02:44,497 --> 00:02:47,959
<i>Věřila jsem, že dosáhnu všeho,</i>

........