1
00:02:22,539 --> 00:02:23,900
Tam!

2
00:03:09,453 --> 00:03:10,829
Panebože!

3
00:03:12,414 --> 00:03:13,915
Preboha! Niekto strieľa!

4
00:03:39,191 --> 00:03:41,693
<i>Dnes, približne o 12:14,</i>

5
00:03:41,777 --> 00:03:46,698
<i>začal ostreľovač strieľať na chodcov.</i>

6
00:03:46,782 --> 00:03:49,951
<i>Jeho prvou obeťou
bol Alfred P. Majors,</i>

7
00:03:50,035 --> 00:03:52,954
<i>keď ho guľka kalibru .22
zasiahla do spánku.</i>

8
00:03:53,038 --> 00:03:56,583
<i>Ďalších 14 občanov
bolo smrteľne zranených.</i>

9
00:03:56,666 --> 00:04:02,964
Polícia na nedokáže dostať
na miesto činu,

10
00:04:03,048 --> 00:04:06,676
rovnako ako pohotovostné vozidlá.

11
00:04:06,760 --> 00:04:09,012
<i>O 12:24</i>

12
00:04:09,095 --> 00:04:13,099
<i>určila hliadka policajného vrtuľníka
presnú polohu ostreľovača</i>

13
00:04:13,183 --> 00:04:15,811
<i>ako vrch vodárenskej veže</i>

14
00:04:15,894 --> 00:04:18,230
<i>pri budove Haskell Publications.</i>

15
00:04:19,731 --> 00:04:22,400
Než dôjde k vhodnej akcii,

16
00:04:22,484 --> 00:04:25,379
<i>jeden z našich dôstojníkov prevzal
iniciatívu k výstupu na vodárenskú vežu,</i>

17
00:04:25,403 --> 00:04:27,697
<i>aby ostreľovača prehovoril.</i>

18
00:04:34,830 --> 00:04:36,582
Vraví niečo?

19
00:04:40,710 --> 00:04:43,096
Hej, Pete, on zlezie dolu.

20
00:04:43,380 --> 00:04:46,341
Počuj, neprišiel som ťa zatknúť.

21
00:04:46,424 --> 00:04:48,510
Chcem sa len porozprávať.

22
00:04:48,593 --> 00:04:51,513
Zistiť, kto si,

23
00:04:51,596 --> 00:04:53,607
prečo si to urobil.

24
00:05:15,871 --> 00:05:18,623
........