1
00:00:04,677 --> 00:00:06,010
<i>Videli ste...</i>

2
00:00:06,094 --> 00:00:08,385
Mladí zakladatelia sú vyhľadávaní.

3
00:00:08,469 --> 00:00:10,469
<i>Musíte mať dopyt aj po ženách.</i>

4
00:00:10,552 --> 00:00:12,094
Voláme to Bobor.

5
00:00:12,177 --> 00:00:14,260
Olivia Lungociuová zverejnila náš zoznam

6
00:00:14,344 --> 00:00:15,844
prístupových údajov.

7
00:00:15,927 --> 00:00:17,802
Všetci zistia, že máme prístup k správam,

8
00:00:17,885 --> 00:00:19,385
foťákom, kontaktom a GPS,

9
00:00:19,469 --> 00:00:21,052
aj po vypnutí aplikácie.

10
00:00:21,135 --> 00:00:22,219
Olivia Lungociuová.

11
00:00:22,302 --> 00:00:24,052
Dostaňte to z nej rýchlo a potichu.

12
00:00:24,135 --> 00:00:26,135
Treba ju zneškodniť.

13
00:00:26,219 --> 00:00:27,552
Zostanem v meste.

14
00:00:27,635 --> 00:00:29,594
<i>- Nemôžeš prísť domov?</i>
- Musím začať skoro.

15
00:00:29,677 --> 00:00:31,135
Prachy sú na nič, ak tu nie si.

16
00:00:31,219 --> 00:00:33,344
<i>Strávený čas v tme nie je tak skvelý,</i>

17
00:00:33,427 --> 00:00:34,844
<i>keď nemôžem zaplatiť elektrinu.</i>

18
00:00:34,927 --> 00:00:36,552
Vďaka za všetko, braček.

19
00:00:36,635 --> 00:00:38,552
<i>Spúšťa Google autonómnu</i>

20
00:00:38,635 --> 00:00:39,927
<i>službu prepravy?</i>

21
00:00:40,010 --> 00:00:41,219
Všetko je možné.

22
00:00:42,844 --> 00:00:44,927
To je Levandowski. Chcem ho prebrať.

23
00:00:45,010 --> 00:00:46,719
Poslal som Google výpoveď.

24
00:00:46,802 --> 00:00:48,594
Zoznámte sa s novou členkou.

25
00:00:49,844 --> 00:00:51,260
Som nadšená
........