1
00:00:17,679 --> 00:00:18,680
Haló?

2
00:00:20,473 --> 00:00:21,391
{\an8}Erwine?

3
00:00:24,769 --> 00:00:28,148
Ach, bože. Vidím tě. Vypadni odsud.

4
00:00:28,481 --> 00:00:30,233
Musím pro dceru do školy, mám zpoždění.

5
00:00:30,358 --> 00:00:31,359
Takže to zkrať.

6
00:00:31,484 --> 00:00:33,194
Zaveď mě za Antikristem!

7
00:00:33,528 --> 00:00:35,697
Zlato, za Antikristem
musím zavést sama sebe, jo?

8
00:00:35,905 --> 00:00:38,491
Potřebuješ její krev,
abys dosáhla věčného života?

9
00:00:38,783 --> 00:00:41,369
Použiješ ji jako nádobu,
aby vládla tvé zasrané říši?

10
00:00:41,703 --> 00:00:44,748
Spálím jí kůži a sním její kosti,
abych získala největší sílu.

11
00:00:45,165 --> 00:00:46,249
Jo, jasně.

12
00:00:48,710 --> 00:00:51,755
Zemřeš mýma rukama, ubohá smrtelnice!

13
00:00:52,047 --> 00:00:54,966
Tělo Antikrista bude moje!

14
00:01:04,350 --> 00:01:07,771
Do prdele! Zapomněla jsem na ten kupón.

15
00:01:08,563 --> 00:01:11,441
MALÁ ĎÁBLICE

16
00:01:16,988 --> 00:01:18,615
Chrissy! Sakra, Lauro.

17
00:01:18,782 --> 00:01:23,036
{\an8}-Jé, matko! Jsi naživu. Páni.
-Ahoj! Právě jsem tě chtěla vyzvednout.

18
00:01:23,244 --> 00:01:24,829
{\an8}Nakoupila jsem. Máš hlad?

19
00:01:25,080 --> 00:01:26,206
{\an8}Jedla jsem u Amandy.

20
00:01:26,456 --> 00:01:28,583
{\an8}Udělala salát s něčím,
čemu říká „rodinná rajčata“.

21
00:01:28,792 --> 00:01:30,251
Kdo je sakra Amanda?

22
00:01:30,335 --> 00:01:33,213
{\an8}Super máma, která mě vzala domů,
protože moje pravá máma

23
00:01:33,296 --> 00:01:36,132
{\an8}-se neukázala. Už zase.
-No není ta Amanda zlatíčko?

........