1
00:01:49,494 --> 00:01:55,166
{\an8}DESAŤ MÍĽ ZÁPADNE OD BOSTONU

2
00:02:17,230 --> 00:02:18,731
Mám ti vrátiť bundu?

3
00:02:45,341 --> 00:02:46,634
V lese som ešte nebola.

4
00:02:50,847 --> 00:02:52,140
Viac chrobákov, než som čakala.

5
00:02:58,187 --> 00:02:59,188
Rozmýšľala som o...

6
00:02:59,272 --> 00:03:01,691
- Nechcem ospravedlnenie.
- Nešla som sa ospravedlniť.

7
00:03:01,774 --> 00:03:04,193
Chcela som povedať,
že som rozmýšľala o tom, čo sa stalo.

8
00:03:04,944 --> 00:03:07,280
Nikto ťa s Tess nenútil ma zobrať.

9
00:03:07,363 --> 00:03:09,365
Nikto vás nenútil do tohto plánu.

10
00:03:09,449 --> 00:03:12,785
Potrebovali ste baterku,
či čo, tak ste sa rozhodli.

11
00:03:13,912 --> 00:03:16,539
Takže ma neviň z toho, za čo nemôžem.

12
00:03:40,980 --> 00:03:41,981
Koľko ešte?

13
00:03:43,316 --> 00:03:44,525
Päť hodín chôdze.

14
00:03:46,319 --> 00:03:47,695
To zvládneme.

15
00:04:15,431 --> 00:04:16,891
Chodievaš tadiaľto často?

16
00:04:17,600 --> 00:04:19,102
Nie sú tu nakazení?

17
00:04:19,185 --> 00:04:21,437
- Väčšinou nie.
- Tak čo stále hľadáš?

18
00:04:22,480 --> 00:04:23,314
Ľudí.

19
00:04:24,440 --> 00:04:26,067
Sú Bill a Frank fajn?

20
00:04:26,150 --> 00:04:27,235
Frank hej.

21
00:04:29,779 --> 00:04:31,239
Odkiaľ máš tú jazvu na hlave?

22
00:04:32,281 --> 00:04:33,366
Čo? Je to niečo trápne?

23
00:04:33,449 --> 00:04:35,326
Spadol si zo schodov, či čo?

24
00:04:35,410 --> 00:04:37,495
- Nespadol som zo schodov.
- Tak čo potom?
........