1
00:00:05,005 --> 00:00:06,048
<i>Bast,</i>

2
00:00:07,049 --> 00:00:08,884
<i>dochádza nám čas.</i>

3
00:00:10,052 --> 00:00:12,429
<i>Prosím ťa, nech vyliečim brata z choroby,</i>

4
00:00:13,138 --> 00:00:15,766
a už nezapochybujem o tvojej existencii.

5
00:00:16,642 --> 00:00:18,310
Tep mu klesá. Čo sa deje?

6
00:00:18,477 --> 00:00:19,728
Dokončujeme sekvenciu.

7
00:00:19,895 --> 00:00:21,438
GRIOT, ukáž ovládače.

8
00:00:21,605 --> 00:00:22,898
<i>Ako si želáte, princezná.</i>

9
00:00:28,820 --> 00:00:30,197
Miera spoľahlivosti?

10
00:00:30,656 --> 00:00:31,823
<i>25 %.</i>

11
00:00:32,491 --> 00:00:34,493
Musíme to skúsiť inak.

12
00:00:34,660 --> 00:00:37,996
<i>Tep kráľa T'Challu klesol
na 31 úderov za minútu.</i>

13
00:00:38,163 --> 00:00:40,707
Princezná, choďte za ním.

14
00:00:40,874 --> 00:00:43,293
Musím rozmýšľať. Všetci von!

15
00:00:44,711 --> 00:00:45,712
Von!

16
00:00:51,927 --> 00:00:53,011
Miera spoľahlivosti?

17
00:00:53,178 --> 00:00:54,555
<i>29,1 %.</i>

18
00:00:54,721 --> 00:00:55,722
Vytlač to!

19
00:01:00,602 --> 00:01:04,355
<i>Uvedomujem si, že je to naliehavé,
ale musím vás varovať:</i>

20
00:01:04,522 --> 00:01:06,316
<i>táto syntetická srdcovitá bylina</i>

21
00:01:06,483 --> 00:01:08,777
<i>má malú šancu priniesť želané výsledky.</i>

22
00:01:08,944 --> 00:01:12,030
Je mi to fuk! Musí to vyjsť.

23
00:01:31,300 --> 00:01:32,301
GRIOT.

24
00:01:32,467 --> 00:01:33,468
<i>Áno, princezná?</i>

25
00:01:34,344 --> 00:01:35,888
........