1
00:00:14,930 --> 00:00:16,971
Režie

2
00:00:18,228 --> 00:00:20,726
V hlavních rolích

3
00:00:33,573 --> 00:00:37,487
VE SLUŽBÁCH KRÁLE

4
00:00:37,693 --> 00:00:40,048
Dále hrají

5
00:00:55,093 --> 00:00:58,085
Hudba – Scénář

6
00:01:00,256 --> 00:01:02,642
Kamera – Zvuk

7
00:01:05,693 --> 00:01:08,526
Výprava – Střih

8
00:01:11,599 --> 00:01:14,088
Výroba

9
00:01:33,175 --> 00:01:35,693
Produkce

10
00:01:35,998 --> 00:01:38,555
Režie

11
00:01:44,894 --> 00:01:48,735
Město Dijon bujaře slaví
nástup Karla Smělého,

12
00:01:48,851 --> 00:01:51,312
čtvrtého vévody burgundského.

13
00:01:55,629 --> 00:01:57,557
Karel Smělý pořádá
velkolepé oslavy,

14
00:01:57,668 --> 00:01:59,749
jimiž chce oslnit
nejurozenější šlechtice,

15
00:01:59,860 --> 00:02:02,124
které sem pozval,
včetně francouzského krále –

16
00:02:02,234 --> 00:02:04,324
svého bratrance Ludvíka XI.

17
00:02:09,540 --> 00:02:12,614
Oslavy končí velkým turnajem
a mladý vévoda doufá,

18
00:02:12,744 --> 00:02:14,881
že jeho barvy s převahou zvítězí.

19
00:02:19,044 --> 00:02:24,244
Na dnešním turnaji
nastoupí královi rytíři

20
00:02:24,404 --> 00:02:27,484
proti rytířům
vévody burgundského.

21
00:03:12,094 --> 00:03:16,880
V prvním klání se střetnou
tři rytíři francouzští

22
00:03:17,392 --> 00:03:20,362
se třemi rytíři burgundskými.

23
00:03:41,493 --> 00:03:44,382
Nezačíná to špatně, pane vévodo.

........