1
00:00:20,324 --> 00:00:22,805
D'Alessandro.
Udělali z tebe kapitána?

2
00:00:22,892 --> 00:00:24,415
Zdravíčko, Johnsone.

3
00:00:24,502 --> 00:00:27,462
Zase v poutech, tak je to správně.

4
00:00:27,549 --> 00:00:28,985
Co ten tvůj barák na Jersey Shore,

5
00:00:29,072 --> 00:00:30,682
co jsi si koupil za moje peníze?

6
00:00:30,707 --> 00:00:32,492
Starý psy, nový fígle.

7
00:00:32,517 --> 00:00:34,608
$20,000 to spraví.

8
00:00:34,939 --> 00:00:38,508
Reverend mě požádal, abych dohlížela
na jeho program HARYOU.

9
00:00:38,533 --> 00:00:43,451
A protože se jedná o velice
exponovanou pozici,

10
00:00:44,218 --> 00:00:46,133
měli bychom všichni sekat latinu,

11
00:00:46,220 --> 00:00:47,743
nemám snad pravdu?

12
00:00:47,830 --> 00:00:50,311
Byl bych moc rád,
kdybys mě doprovodila do Afriky,

13
00:00:50,398 --> 00:00:52,530
až se vrátím z Mekky.

14
00:00:52,617 --> 00:00:55,664
Někoho jsem zabila.
Byla to sebeobrana.

15
00:00:55,689 --> 00:00:58,561
Pokusili se mě zabít.
Moje macecha.

16
00:00:58,586 --> 00:01:01,502
Jestli mám ovládnout Harlem
a Bumpy Johnsona,

17
00:01:01,527 --> 00:01:04,095
budu potřebovat jeho
vliv na ostatní šéfy.

18
00:01:04,368 --> 00:01:05,978
Pan Gigante vám poskytne

19
00:01:06,066 --> 00:01:08,155
svoji podporu pod jednou podmínkou,

20
00:01:08,242 --> 00:01:10,157
že ochráníte jeho dceru.

21
00:01:10,244 --> 00:01:13,377
Najdete ji, udržíte v bezpečí
a Chino vám vyhoví.

22
00:01:13,464 --> 00:01:15,205
Joe Colombo, přítel tvého otce.

23
00:01:15,292 --> 00:01:17,860
- Co ode mě chcete?
........