1
00:00:45,545 --> 00:00:49,966
V ZÁJMU LÁSKY

2
00:00:51,050 --> 00:00:56,139
ÚSTŘEDNÍ TRADIČNÍ TRŽIŠTĚ JONGPO

3
00:01:11,404 --> 00:01:12,405
Dobře.

4
00:01:12,489 --> 00:01:14,866
- Počkej ještě.
- Dobře.

5
00:01:18,703 --> 00:01:20,121
Vezmi i tohle.

6
00:01:29,088 --> 00:01:32,967
{\an8}BANKA KCU

7
00:01:38,973 --> 00:01:41,684
Snídala jsi?

8
00:01:46,731 --> 00:01:49,317
Nevynechávej snídani, když začínáš brzy…

9
00:01:50,485 --> 00:01:52,320
Nechám to tu. Prosím, sněz to.

10
00:01:59,494 --> 00:02:01,037
- Jste v pořádku?
- Bože.

11
00:02:42,203 --> 00:02:43,830
Dáte si snídani?

12
00:02:51,713 --> 00:02:53,548
{\an8}3. DÍL

13
00:02:59,762 --> 00:03:00,930
{\an8}Prosím.

14
00:03:01,014 --> 00:03:02,056
{\an8}Děkuji.

15
00:03:05,518 --> 00:03:07,353
{\an8}To jste dělal sám?

16
00:03:08,563 --> 00:03:10,440
{\an8}Ano. Už mě nebavilo jíst venku.

17
00:03:10,523 --> 00:03:11,691
{\an8}Dobrou chuť.

18
00:03:25,371 --> 00:03:26,581
Je to dobré.

19
00:03:27,248 --> 00:03:30,335
To jsem rád.
Bál jsem se, že vám to nebude chutnat.

20
00:03:32,670 --> 00:03:36,382
Připravil jsem ji,
protože jsem věděl, že máte ranní směnu.

21
00:03:37,800 --> 00:03:39,761
Chtěl jsem si ji dát s vámi.

22
00:03:50,605 --> 00:03:52,607
Proč se mě na nic neptáte?

23
00:03:55,902 --> 00:03:57,570
Viděl jste, co se tam stalo.

24
00:04:04,118 --> 00:04:06,537
Můžu se tedy zeptat na jednu věc?

........