1
00:00:42,383 --> 00:00:46,070
ZÚRI 1. SVETOVÁ VOJNA -
MILIÓNY ĽUDÍ JE MŔTVYCH

2
00:00:46,300 --> 00:00:49,830
NEMECKÉ CISÁRSTVO
POVOLÁVA DO SLUŽBY POSLEDNÉ SILY

3
00:00:50,060 --> 00:00:54,160
AJ SPOMEDZI DÁNSKEJ MENŠINY,
JUŽNÉHO JUTSKA

4
00:00:56,967 --> 00:01:01,108
ERNA NA VOJNE

5
00:01:03,395 --> 00:01:05,595
APRÍL 1918

6
00:01:05,625 --> 00:01:07,192
<i>Mami?</i>

7
00:01:08,112 --> 00:01:09,753
<i>Áno, Kalle?</i>

8
00:01:10,283 --> 00:01:12,183
<i>Špekuluješ?</i>

9
00:01:13,267 --> 00:01:14,655
<i>Áno.</i>

10
00:01:14,885 --> 00:01:16,622
<i>Špekulujem.</i>

11
00:01:20,000 --> 00:01:22,683
<i>Zajtra ostaneš celý deň doma.</i>

12
00:01:26,250 --> 00:01:27,733
<i>Prečo?</i>

13
00:01:28,917 --> 00:01:32,848
<i>Lebo do Bramstrupu prídu
nejakí divní muži.</i>

14
00:01:32,879 --> 00:01:34,488
<i>Po teba.</i>

15
00:01:36,708 --> 00:01:39,975
- Čo som urobil?
- Nič si neurobil.

16
00:01:41,558 --> 00:01:43,617
Chcú ťa zobrať do vojny.

17
00:01:50,667 --> 00:01:52,633
Ja chcem ísť na vojnu.

18
00:01:53,942 --> 00:01:56,608
Nedokážeš urezať ani kuraťu hlavu.

19
00:01:59,292 --> 00:02:01,633
To treba robiť na vojne?

20
00:02:02,500 --> 00:02:05,350
Nie, tam treba zabíjať ľudí.

21
00:02:08,708 --> 00:02:11,217
<i>To nie je naša vojna,
to je vojna Nemcov.</i>

22
00:02:12,625 --> 00:02:14,145
My sme predsa Nemci.

23
00:02:14,176 --> 00:02:16,222
Sme z južného Jutska.

24
00:02:16,667 --> 00:02:19,442
........