1
00:00:11,875 --> 00:00:14,583
<i>Vyrůstala jsem</i>
<i>na Slunečném pobřeží v Austrálii</i>

2
00:00:14,666 --> 00:00:17,458
<i>a moje rodina tak nikdy neměla</i>
<i>daleko k oceánu.</i>

3
00:00:17,541 --> 00:00:20,750
<i>Když jsme nebyli v něm, byli jsme na něm.</i>

4
00:00:21,333 --> 00:00:23,666
<i>Na naší lodi Home Abroad</i>
<i>jsme prakticky žili.</i>

5
00:00:24,416 --> 00:00:28,250
<i>Bylo tam celkem těsno.</i>
<i>Máma, táta a my čtyři děcka.</i>

6
00:00:28,875 --> 00:00:31,375
<i>Ale byli jsme šťastní,</i>
<i>protože jsme byli spolu.</i>

7
00:00:32,541 --> 00:00:36,083
<i>V noci nám máma vyprávěla příběhy</i>
<i>o hvězdném muži</i>

8
00:00:36,166 --> 00:00:39,000
<i>a vlny nás pak ukolébaly ke spánku.</i>

9
00:00:41,708 --> 00:00:44,666
<i>Nikdy nezapomenu na to,</i>
<i>jak jsem poprvé sama plachtila.</i>

10
00:00:45,208 --> 00:00:47,541
<i>Na to vzrušení, když plachty nabraly vítr,</i>

11
00:00:48,333 --> 00:00:50,333
<i>a kouzelnou přitažlivost moře.</i>

12
00:00:51,000 --> 00:00:54,333
<i>Byla jsem kapitánem</i>
<i>a svět mě s otevřenou náručí</i>

13
00:00:54,416 --> 00:00:56,166
<i>vábil k dobrodružství.</i>

14
00:00:57,208 --> 00:00:59,333
<i>Oceán jako by volal mé jméno.</i>

15
00:01:00,583 --> 00:01:03,041
<i>V mých 12 už to byla posedlost.</i>

16
00:01:03,125 --> 00:01:06,041
<i>Čtyři roky jsem studovala oceán, vlny</i>

17
00:01:06,125 --> 00:01:08,291
<i>a učila se vše potřebné o plachtění.</i>

18
00:01:09,291 --> 00:01:11,875
<i>Měla jsem tři brigády, šetřila peníze</i>

19
00:01:11,958 --> 00:01:16,875
<i>a snila o tom,</i>
<i>že jednou obepluju celý svět.</i>

20
00:01:19,125 --> 00:01:24,333
DÍVKA A MOŘE

21
00:02:32,750 --> 00:02:36,208
{\an8}ZKUŠEBNÍ PLAVBA. ZÁŘÍ 2009.
TICHÝ OCEÁN POBLÍŽ AUSTRÁLIE

22
00:04:05,875 --> 00:04:07,583
Jess, jak jde zkušební plavba?

23
00:04:07,666 --> 00:04:10,791
........