1
00:00:01,210 --> 00:00:02,878
{\an8}Všichni bychom byli vděční…

2
00:00:02,961 --> 00:00:03,961
{\an8}VIDĚLI JSTE

3
00:00:04,046 --> 00:00:06,048
{\an8}…kdybys zůstala, jak dlouho chceš.

4
00:00:06,131 --> 00:00:07,216
To by mě potěšilo.

5
00:00:07,299 --> 00:00:10,260
Co mám udělat,
abys ke mně přestala být tak chladná?

6
00:00:10,344 --> 00:00:12,971
Víš, co dělat,
abys to napravil. Je to prosté.

7
00:00:13,555 --> 00:00:14,640
Žádné starosti.

8
00:00:14,723 --> 00:00:17,392
Bobbie a Bev jsou tu.

9
00:00:17,476 --> 00:00:19,228
<i>Myslí, že jsem hloupá.</i>

10
00:00:19,311 --> 00:00:21,313
<i>Proč neřeknete, kdo opravdu jste?</i>

11
00:00:22,731 --> 00:00:25,234
<i>Ta k nim nepatří. Musela jsem to ověřit.</i>

12
00:00:25,317 --> 00:00:27,736
Kam bys zašla, kdyby měla na zádech jizvy?

13
00:00:28,320 --> 00:00:30,113
Tu krávu bych zabila.

14
00:01:31,758 --> 00:01:33,135
Co to má být?

15
00:01:33,218 --> 00:01:36,387
- Kámo, dělej. Utíkej!
- Koleda!

16
00:01:43,645 --> 00:01:45,814
<i>Bála ses někdy sama sebe, matko?</i>

17
00:01:48,901 --> 00:01:49,902
<i>Já ano.</i>

18
00:01:51,987 --> 00:01:53,530
Zdají se mi takové sny.

19
00:01:55,073 --> 00:01:57,618
Domem se pohybuje černý stín.

20
00:01:59,494 --> 00:02:01,079
A já vím, že to jsem já.

21
00:02:03,832 --> 00:02:05,626
Když se zlobím, ubližuju lidem.

22
00:02:08,795 --> 00:02:10,130
Možná to mám po tobě.

23
00:02:14,468 --> 00:02:18,639
A je děsivé,
že se mi ten pocit začíná líbit.

24
00:02:22,100 --> 00:02:26,063
Vlastně to miluju.

........