1
00:00:18,381 --> 00:00:20,839
<i>Na ranči víkendy nejsou.</i>

2
00:00:20,964 --> 00:00:24,631
<i>Středeční rutina
je stejná jako sobotní</i>

3
00:00:24,798 --> 00:00:27,589
<i>a úterní práce
jsou stejné jako nedělní.</i>

4
00:00:28,964 --> 00:00:32,923
<i>Bankéř nebo účetní sleduje kalendář.</i>

5
00:00:33,048 --> 00:00:36,589
<i>Rančeři se řídí
pouze ročními obdobími</i>

6
00:00:36,756 --> 00:00:39,589
<i>a životní události vyjadřují slovy:</i>

7
00:00:39,756 --> 00:00:41,506
<i>"Vzali jsme se na jaře."</i>

8
00:00:41,714 --> 00:00:45,173
<i>Nebo "Narodila se na podzim."</i>

9
00:00:46,131 --> 00:00:47,381
<i>Případně</i>

10
00:00:48,256 --> 00:00:50,173
<i>"V nejteplejší den</i>

11
00:00:50,673 --> 00:00:54,339
<i>nejsuššího léta,
které kdy postihlo Montanu,</i>

12
00:00:54,506 --> 00:00:57,256
<i>se mi vrátil manžel."</i>

13
00:01:17,548 --> 00:01:18,756
Co se děje?

14
00:01:30,173 --> 00:01:31,006
To je Jack.

15
00:01:33,881 --> 00:01:36,589
- Caro, vrátili se!
- Ano, vidím.

16
00:01:36,798 --> 00:01:39,006
Chtěla bych mít její energii.

17
00:01:39,714 --> 00:01:40,964
Já ne.

18
00:01:45,881 --> 00:01:47,631
Někdo ti běží naproti, Jacku.

19
00:01:47,881 --> 00:01:49,381
Snad zase nezakopne.

20
00:01:51,548 --> 00:01:52,881
Radši za ní jeď, synu.

21
00:01:53,089 --> 00:01:55,464
Jinak půjde k oltáři
s rozbitým nosem.

22
00:01:55,714 --> 00:01:58,339
- Jeď za ní, než vyjedu já.
- Ty na mě nemáš.

23
00:02:00,423 --> 00:02:02,756
Nemělo by se
ke stodole jezdit pomalu?

........