1
00:01:35,680 --> 00:01:39,540
Cože? Chrápala jsi s ním?

2
00:01:39,540 --> 00:01:43,860
- Ty nevděčnice, jak jsi mohla?
- Mrzí mě to. - Mami! - Jak jsi mohla?

3
00:01:43,860 --> 00:01:49,830
Mrzí mě to. Mrzí mě to.
Mrzí mě to. Odpusť, je mi to líto.

4
00:01:49,830 --> 00:01:54,530
Teď toho lituješ? Co sis myslela?

5
00:01:54,530 --> 00:01:58,670
- Mrzí mě to. - Jak jsi mohla?
- Mami, to stačilo. Už dost.

6
00:01:58,670 --> 00:02:02,150
- Lituje toho.
- Ne! - Uklidni se.

7
00:02:02,150 --> 00:02:04,420
- Já tě přerazím!
- Jen klid.

8
00:02:04,420 --> 00:02:09,920
- Je mi to líto. - Určitě si
nevšiml, že jsi mu to smazala?

9
00:02:10,820 --> 00:02:16,900
Asi ne.
Když jsem odcházela, nic neříkal.

10
00:02:16,900 --> 00:02:20,560
Máš kliku, že ses to pokusila
odčinit, jinak bych tě zabila.

11
00:02:20,560 --> 00:02:25,420
- Mami! Mami! - Mrzí mě to.
- Mami, to stačilo. Přestaň.

12
00:02:26,810 --> 00:02:30,840
Co s ním teď uděláme?

13
00:02:39,940 --> 00:02:43,110
Pee. Pee. Pee. Uteč.

14
00:02:43,110 --> 00:02:46,450
- Proč? Co tak najednou?
- Jsou tady poldové.

15
00:02:51,690 --> 00:02:56,080
Jak o nás vědí?
O tomhle místě víme jen my dva...

16
00:02:57,630 --> 00:03:01,750
a Jan. Zrádkyně!

17
00:03:02,250 --> 00:03:04,110
Zdrháme.

18
00:03:06,490 --> 00:03:08,620
Tak honem.

19
00:03:41,030 --> 00:03:44,900
Nezaměstnaná si chodí po špacírech.

20
00:03:50,930 --> 00:03:56,940
Ani slovo.
Moji kamarádi tady dneska přespí.

21
00:03:59,310 --> 00:04:01,620
Zaplaťte za nocleh.

22
00:04:08,510 --> 00:04:12,500
Teto, nikomu ani muk,

........