1
00:00:06,136 --> 00:00:10,107
přeložil a dobrý filmový
zážitek přeje iqtiqe

2
00:01:18,496 --> 00:01:22,482
Ve spletitých telefonních
sítích velkoměsta

3
00:01:22,483 --> 00:01:26,945
je telefon neviditelné
pojítko mezi milióny lidí...

4
00:01:27,286 --> 00:01:32,194
Je naším služebníkem i důvěrníkem...

5
00:01:32,708 --> 00:01:36,523
Jeho zazvonění přináší
život a štěstí...

6
00:01:36,622 --> 00:01:40,803
nebo také strach...
samotu... a <i>smrt!</i>

7
00:02:08,923 --> 00:02:12,127
- Spojovatelko?
<i>- Přejete si?</i>

8
00:02:12,128 --> 00:02:14,913
Už půl hodiny volám
Murray Hill 3-5097,

9
00:02:14,914 --> 00:02:18,102
ale stále je obsazeno.
Přepojíte mě?

10
00:02:18,159 --> 00:02:20,320
<i>Murray Hill 3-5097.</i>

11
00:02:20,582 --> 00:02:22,966
<i>- Vydržte, prosím.</i>
- Kancelář mého muže.

12
00:02:22,967 --> 00:02:25,257
Měl být už dávno doma.
Nechápu, co ho zdrželo...

13
00:02:25,258 --> 00:02:27,535
nebo proč je neustále obsazeno.

14
00:02:27,615 --> 00:02:29,520
Vždy končí v šest.

15
00:02:29,804 --> 00:02:32,560
<i>Hovor na Murray Hill 3-5097.</i>

16
00:02:32,713 --> 00:02:34,268
Děkuji.

17
00:02:37,785 --> 00:02:39,419
<i>Haló? Haló?</i>

18
00:02:40,247 --> 00:02:42,219
Haló, pana Stevensona, prosím.

19
00:02:42,220 --> 00:02:44,690
- Chci mluvit s panem Stevensonem.
<i>- Haló, Georgi?</i>

20
00:02:44,691 --> 00:02:46,887
<i>- U telefonu.</i>
- S kým to mluvím?

21
00:02:46,888 --> 00:02:49,525
<i>Dostal jsem tvou zprávu.
Dnes v noci vše jasné?</i>

22
00:02:49,526 --> 00:02:51,051
<i>Jo, vše souhlasí.</i>
........