1
00:00:16,660 --> 00:00:18,200
Chodíš s mým bráchou?

2
00:00:18,230 --> 00:00:19,680
Ne, jen spolu pracujeme.

3
00:00:19,680 --> 00:00:22,860
Klidně běž. Zůstanu tu
dokonce, abych se s ní mohla rozloučit.

4
00:00:23,060 --> 00:00:24,730
Oficiálně ten dům patřil Dierdře,

5
00:00:24,930 --> 00:00:26,646
což znamená, že je teď tvůj.

6
00:00:26,670 --> 00:00:28,650
Všem jste řekla, že jsem mrtvá.

7
00:00:28,850 --> 00:00:31,040
Dierdra pro tebe chtěla to samé.

8
00:00:31,240 --> 00:00:33,480
Chtěla tě od této rodiny osvobodit.

9
00:00:33,680 --> 00:00:37,310
- Osvobodit od něho.
- Očisti její duši od všeho zlého.

10
00:00:37,510 --> 00:00:39,640
Pro Rowan,
očisti její duši od všeho zlého!

11
00:00:39,640 --> 00:00:40,700
Pomoc!

12
00:00:44,260 --> 00:00:45,530
Ona je už stejně moje.

13
00:00:49,854 --> 00:00:52,654
Ještě ne, pane.
Vaše žena je v pořádku.

14
00:00:52,778 --> 00:00:55,478
Počkejte tady. Přijdu pro vás.

15
00:01:14,702 --> 00:01:16,902
Podejte mi to dítě. Je to chlapec?

16
00:01:18,226 --> 00:01:19,726
Statný chlapec.

17
00:01:32,450 --> 00:01:33,650
Co jste mu to provedla?

18
00:01:33,674 --> 00:01:35,874
Vůbec nic. Je to Boží zázrak.

19
00:01:37,298 --> 00:01:40,898
Můžu mu to vyřezat a zašít,
pokud chcete. Jako by se to ani nestalo.

20
00:01:44,522 --> 00:01:46,622
Dala jste mé ženě jed.

21
00:01:48,846 --> 00:01:50,846
Vždyť za vámi neustále chodila,

22
00:01:50,870 --> 00:01:54,170
a vždycky vám
něco dávala, není to snad pravda?

23
00:01:56,194 --> 00:01:58,294
Dávala jsem jí jenom nutnou výživu, pane.

24
00:01:58,318 --> 00:02:00,018
........