1
00:00:10,360 --> 00:00:11,840
{\an8}Danny s námi chce mluvit.

2
00:00:12,920 --> 00:00:14,400
Sejdeme se u něj.

3
00:00:14,480 --> 00:00:16,640
- Musíme přijít včas.
- Potkáme se u něj.

4
00:00:17,080 --> 00:00:17,880
{\an8}Jasně.

5
00:00:25,720 --> 00:00:26,720
{\an8}Ahoj, cizinko.

6
00:00:27,480 --> 00:00:30,440
{\an8}- Ty nejsi v Harrogate?
- Teď jsem se vrátila.

7
00:00:31,080 --> 00:00:34,640
{\an8}Jedu do práce, ale chtěla jsem tě vidět.

8
00:00:35,320 --> 00:00:36,120
Bezva.

9
00:00:40,320 --> 00:00:41,120
Do toho, pane!

10
00:00:51,680 --> 00:00:53,000
Jaký byl?

11
00:00:53,640 --> 00:00:56,200
{\an8}- Jak jako?
- Jak na vás působil?

12
00:01:01,320 --> 00:01:03,960
{\an8}Byl mladý. Zhruba v mém věku.

13
00:01:05,400 --> 00:01:06,640
{\an8}Měl mikinu s kapucí.

14
00:01:08,720 --> 00:01:11,440
{\an8}Byl... vyděšený.

15
00:01:13,040 --> 00:01:13,960
{\an8}Jako by byl...

16
00:01:14,360 --> 00:01:18,080
{\an8}- A viděla jste ho poprvé?
- Ano, poprvé.

17
00:01:22,000 --> 00:01:23,000
{\an8}Co budeme dělat?

18
00:01:25,800 --> 00:01:26,880
{\an8}S tím varováním?

19
00:01:28,400 --> 00:01:31,200
{\an8}- V kódu je ukryto něco dalšího?
- Přesně tak.

20
00:01:34,720 --> 00:01:35,800
{\an8}Co myslíte vy?

21
00:01:38,520 --> 00:01:42,680
{\an8}Věřím Saařiným instinktům.
Už se jednou trefila.

22
00:01:47,160 --> 00:01:51,480
{\an8}Mně to přijde jako provokace.
Klasická psychologická hra FSB.

23
00:01:52,720 --> 00:01:56,440
{\an8}Je to velmi vágní.
Nic konkrétního, co by se dalo použít.

........