1
00:00:10,991 --> 00:00:14,366
<i>V předchozích dílech </i>Bratrství<i>...</i>

2
00:00:15,991 --> 00:00:17,366
Ježiši Kriste.

3
00:00:17,450 --> 00:00:18,783
Vstal z mrtvých.

4
00:00:18,866 --> 00:00:21,241
Michael James Caffee.
Zmizel před sedmi lety,

5
00:00:21,325 --> 00:00:22,658
Krok před svou obětí

6
00:00:23,200 --> 00:00:24,616
a dva kroky před vámi.

7
00:00:25,491 --> 00:00:27,241
Všechno, co jsem pro tebe dělal,

8
00:00:27,325 --> 00:00:29,658
bylo proto, aby ses
nezapletl do mýho světa.

9
00:00:29,741 --> 00:00:32,450
Poslanec Hillu, Tommy Caffee.

10
00:00:34,283 --> 00:00:35,283
Miluju tě.

11
00:00:37,450 --> 00:00:40,450
Jsi jako středověký rytíř.
Hill je tvoje království.

12
00:00:41,408 --> 00:00:42,908
<i>Obchod, bookmakeři!</i>

13
00:00:43,491 --> 00:00:45,075
Všechno je moje, rozumíš?

14
00:00:45,158 --> 00:00:46,241
Běž do prdele, Mikeu!

15
00:00:46,325 --> 00:00:47,825
Začnu to tady dávat dohromady.

16
00:00:47,908 --> 00:00:49,700
Vydělám ti hromau peněz.

17
00:00:49,783 --> 00:00:51,575
Chceš obchodovat? Už tě ani neznám.

18
00:00:51,658 --> 00:00:53,783
<i>To ti mám sakra něco dokazovat?</i>

19
00:00:53,991 --> 00:00:56,741
Nepotřebujeme tě tady. Nechceme tě tady

20
00:00:56,825 --> 00:00:59,491
a nedovolím, abys naší rodině ublížil!

21
00:01:00,366 --> 00:01:02,658
Jak z vás může být starosta Caffee,

22
00:01:02,741 --> 00:01:05,866
když vás bratr může kdykoli úplně zničit?

23
00:01:05,950 --> 00:01:07,658
Co s Tommym zamýšlíš?

24
00:01:07,741 --> 00:01:09,450
To on přišel za mnou, Rose.

25
........