1
00:00:11,033 --> 00:00:12,658
<i>V předchozím díle </i>Bratrství<i>...</i>

2
00:00:12,741 --> 00:00:14,700
Kdybys věděla, co jsem udělal.

3
00:00:15,325 --> 00:00:17,700
Proč jsi mi to sakra musel říkat?

4
00:00:17,783 --> 00:00:21,533
Vím, že jsi mimo kvůli Cassie,
ale žrát prášky?

5
00:00:21,616 --> 00:00:22,783
Sračky pro děti.

6
00:00:22,866 --> 00:00:24,658
Když ses rozhodla vyjmenovat

7
00:00:24,741 --> 00:00:27,950
všechny svý prohřešky
proti našemu manželství,

8
00:00:28,033 --> 00:00:30,658
mohl jsem ti říct mnoho věcí, ale neřekl.

9
00:00:30,741 --> 00:00:31,741
Schůzka alkoholiků?

10
00:00:31,825 --> 00:00:33,700
-Něco takovýho.
-Za to se nestyď.

11
00:00:33,783 --> 00:00:36,158
<i>Jsem na tebe pyšnej.
Jsi dva roky střízlivej.</i>

12
00:00:36,241 --> 00:00:37,950
<i>Nakopal jsi těm démonům zadek.</i>

13
00:00:38,033 --> 00:00:40,241
-Jste v pořádku, paní Caffeeová?
-Jistě.

14
00:00:44,116 --> 00:00:45,325
Pete je pryč.

15
00:00:45,408 --> 00:00:47,575
Řekl jsi mu kurva, aby odjel?

16
00:00:47,658 --> 00:00:50,825
-Ne.
-Položil bych za něj život.

17
00:00:50,908 --> 00:00:52,700
Tenhle tvrdí, že je tvůj bratranec.

18
00:00:52,783 --> 00:00:53,825
Coline?

19
00:00:53,908 --> 00:00:55,366
Chci být součástí rodiny,

20
00:00:55,450 --> 00:00:59,325
ale to se nikdy nestane,
pokud mě budeš pořád nenávidět.

21
00:00:59,408 --> 00:01:01,241
Být líný a neuctivý

22
00:01:01,325 --> 00:01:03,408
-je prostě nepřijatelné.
-Líný a neuctivý?

23
00:01:03,491 --> 00:01:05,241
Omluv se Jackovi.

........