1
00:00:01,100 --> 00:00:02,641
<i>V předchozím díle </i>Bratrství<i>...</i>

2
00:00:02,725 --> 00:00:06,516
Freddie je ufňukaná zasraná migréna.
Ale máme dohodu.

3
00:00:06,683 --> 00:00:10,308
Nepotřebuji, abys ho zabil.
Chci jen, abys mu zavolal.

4
00:00:11,141 --> 00:00:14,933
<i>Hej! Policie! Stůjte!
Ruce nad hlavu! Ruce nahoru!</i>

5
00:00:15,016 --> 00:00:17,808
Buď mého klienta postavte před soud,
nebo ho nechte jít.

6
00:00:17,891 --> 00:00:19,141
Michaele, slyšel jsi ty zprávy?

7
00:00:19,225 --> 00:00:20,641
<i>-Cože?
-Freddie dostal kauci.</i>

8
00:00:21,850 --> 00:00:23,641
Chceš, abych si našel práci?

9
00:00:23,725 --> 00:00:25,475
Ovládání napájení
se nachází přímo tady.

10
00:00:25,558 --> 00:00:26,641
Co tady dělá?

11
00:00:26,725 --> 00:00:28,100
Chce si koupit auto.

12
00:00:28,600 --> 00:00:30,850
<i>Michael se pustil do práce. Práce,
však víš.</i>

13
00:00:30,933 --> 00:00:33,641
Požádal mě, abych se zastavil a řekl ti,
ujistil, že je vše v pořádku.

14
00:00:33,725 --> 00:00:35,725
-To je blbost.
-Ráda tě vidím.

15
00:00:36,183 --> 00:00:37,600
Jo, já tebe taky.

16
00:00:39,641 --> 00:00:43,225
Přijímáte, že jste nabídl úplatek
za získání státní zakázky?

17
00:00:44,350 --> 00:00:45,766
Existuje jiný způsob?

18
00:00:46,433 --> 00:00:49,141
Víte přece, že jsou úplatky
nezákonné, že?

19
00:00:49,225 --> 00:00:51,683
Předseda obdivoval moje železa.

20
00:00:53,558 --> 00:00:57,058
Udělal bys mi laskavost a
odnesl je do kanceláře?

21
00:00:57,141 --> 00:00:58,141
Užijte si hole.

22
00:02:49,100 --> 00:02:51,516
-Kdo byl ten hasič?
-James O'Malley.
........