1
00:02:01,720 --> 00:02:06,240
Tento film byl natočen na filmové farmě
AB Svenska Ord u Tomelilla

2
00:02:06,320 --> 00:02:08,240
a v okolí

3
00:02:08,320 --> 00:02:11,440
za pomoci místního obyvatelstva
a Filmobilen.

4
00:02:53,360 --> 00:02:57,280
<i>Jako vždy jsem stál a zíral na otce,</i>
<i>aniž by si toho všiml.</i>

5
00:02:59,840 --> 00:03:00,800
Dobré ráno.

6
00:03:02,800 --> 00:03:03,920
Dobré ráno, otče.

7
00:03:05,440 --> 00:03:06,360
Co?

8
00:03:18,400 --> 00:03:20,080
- Dobré ráno, otče.
- Co?

9
00:03:20,360 --> 00:03:21,640
Dobré ráno, otče!

10
00:03:21,720 --> 00:03:25,440
Ty zatracený blázne.
Neslyším ani slovo. Posaď se.

11
00:03:42,440 --> 00:03:47,640
<i>...a pak budeme spolu</i>

12
00:03:48,560 --> 00:03:52,400
<i>Navždy spolu...</i>

13
00:03:54,160 --> 00:03:58,280
<i>Půjdeme spolu ruku v ruce</i>

14
00:03:58,920 --> 00:04:03,800
<i>ruku v ruce, do našeho Samarkandu</i>

15
00:04:04,560 --> 00:04:08,720
<i>Ano, je to tak</i>

16
00:04:09,720 --> 00:04:15,440
<i>Občas je život šedý a nudný</i>

17
00:04:15,720 --> 00:04:19,200
<i>A přesto se usmívám</i>

18
00:04:19,280 --> 00:04:25,120
<i>Konečně se setkáme, protože vím,</i>
<i>že obloha bude zase modrá</i>

19
00:04:25,240 --> 00:04:29,280
<i>Znovu se setkáme, má drahá</i>

20
00:04:29,960 --> 00:04:33,880
<i>Půjdeme spolu, ruku v ruce</i>

21
00:04:55,480 --> 00:04:56,440
Někdo tam je.

22
00:05:04,080 --> 00:05:06,320
Promiňte, mohu dál?

23
00:05:15,840 --> 00:05:18,400
- Co jste vy za zvíře?
- Dobré ráno.

24
........