1
00:03:21,171 --> 00:03:22,631
Musíme to robiť každú hodinu?

2
00:03:23,173 --> 00:03:24,800
Benzín sa časom znehodnocuje.

3
00:03:24,883 --> 00:03:26,301
Toto už je takmer voda.

4
00:03:27,427 --> 00:03:30,055
Kedysi sme na jednu nádrž
šli aj desať, 12 hodín.

5
00:03:30,138 --> 00:03:31,932
- Dalo sa ísť hocikam.
- A kam si šiel?

6
00:03:34,101 --> 00:03:35,394
V podstate nikam.

7
00:03:38,355 --> 00:03:40,399
Pecka! Ako to funguje?

8
00:03:40,482 --> 00:03:41,441
Je to násoska.

9
00:03:43,235 --> 00:03:44,236
To je, keď tekutina

10
00:03:45,195 --> 00:03:47,948
tečie oproti gravitácii, lebo tlak...

11
00:03:48,031 --> 00:03:49,616
- Netušíš.
- Viem, že funguje.

12
00:03:50,575 --> 00:03:51,493
Netúlaj sa.

13
00:04:01,420 --> 00:04:02,295
Okej.

14
00:04:03,880 --> 00:04:05,006
Tak si za to môžeš sám.

15
00:04:09,469 --> 00:04:12,222
„Na ulici sa stretnú dve spinky.

16
00:04:12,305 --> 00:04:13,932
A jedna spinka spinká.“

17
00:04:16,226 --> 00:04:19,312
{\an8}<i>Slovné hnačky: Druhý záväzok.</i>
Napísal Will Livingston.

18
00:04:20,021 --> 00:04:21,940
{\an8}Aha: „Druhý záväzok.“ Chápeš?

19
00:04:22,023 --> 00:04:23,275
- Ako zväzok?
- Ježiši.

20
00:04:24,818 --> 00:04:26,820
„Aký mejkap má rada morská panna?“

21
00:04:31,158 --> 00:04:32,534
„Riasenku.“

22
00:04:32,951 --> 00:04:35,162
Ako riasy, chápeš!

23
00:04:36,079 --> 00:04:38,165
- „Celú noc som rozmýšľal...“
- Nie.

24
00:04:38,248 --> 00:04:40,292
........