1
00:00:06,960 --> 00:00:10,977
<i>Alexander Litvinenko je mŕtvy.
Ale kto alebo čo ho zabilo?</i>

2
00:00:11,360 --> 00:00:14,157
TOTO JE SKUTOČNÝ PRÍBEH.

3
00:00:14,240 --> 00:00:18,757
<i>Bohužiaľ, príčina jeho smrti
ostáva stále neznáma...</i>

4
00:00:18,940 --> 00:00:23,517
SERIÁL VYCHÁDZA Z ROZSIAHLEHO BÁDANIA,
ROZHOVOROV A ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV.

10
00:00:23,600 --> 00:00:26,500
<i>... podľa nemocnice je všetko ďalšie
už v rukách polície.</i>

6
00:00:26,620 --> 00:00:28,480
Nechaj ten rozhovor na mňa.

7
00:00:29,320 --> 00:00:30,757
NIEKTORÉ MENÁ BOLI ZMENENÉ.

8
00:00:30,840 --> 00:00:34,560
NIEKTORÉ SCÉNY A POSTAVY BOLI
Z DRAMATURGICKÝCH DÔVODOV VYMYSLENÉ.

9
00:00:37,880 --> 00:00:40,717
Máme potvrdené, že vášho manžela

10
00:00:40,800 --> 00:00:43,957
zabilo polónium, pani Litvinenko.
To je dobrá správa.

11
00:00:44,040 --> 00:00:49,440
Tým pádom to môžeme vyšetrovať
ako podozrivé úmrtie.

12
00:00:50,760 --> 00:00:53,597
- Nie.
- Ako prosím?

13
00:00:53,680 --> 00:00:56,637
Žiadne podozrivé úmrtie.

14
00:00:56,720 --> 00:00:58,677
Vražda.

15
00:00:58,760 --> 00:01:03,557
- Saša bol zavraždený.
- Môže sa to potvrdiť, ale nateraz...

16
00:01:03,640 --> 00:01:07,677
On vám povedal, čo sa stalo.
Povedal to.

17
00:01:07,760 --> 00:01:09,760
{\an8}Je to formálny postup.

18
00:01:10,280 --> 00:01:13,997
To, čo nám povedal,
je veľmi cenné.

19
00:01:14,080 --> 00:01:19,256
Jeho výsluchy nám ukazujú
smer pátrania.

20
00:01:19,920 --> 00:01:23,437
Ale pri preverovaní jeho výpovede

21
00:01:23,520 --> 00:01:28,797
musíme byť rovnako dôkladní,
ako bol pri nej on sám.

22
00:01:28,880 --> 00:01:33,237
Takisto je možné, že budete musieť
........