1
00:00:04,749 --> 00:00:06,749
Tento film byl natočen
podle non fiction knihy

2
00:00:06,829 --> 00:00:08,350
Bena Macintyra
"A Spy Among Friends".

3
00:00:08,430 --> 00:00:10,389
Ve vyprávění
byla některá jména změněna

4
00:00:10,469 --> 00:00:13,629
a některé postavy a scény
vznikly v zájmu dramatického účinku.

5
00:00:13,709 --> 00:00:17,829
<i>Kdybych musel volit</i>
<i>mezi zradou vlasti a zradou přátel,</i>

6
00:00:17,910 --> 00:00:21,070
<i>snad bych si troufl zradit vlast.</i>
<i>E. M. Forster 1938</i>

7
00:00:26,509 --> 00:00:28,270
8. LEDNA 1963

8
00:00:28,349 --> 00:00:30,829
Oficiální výpověď
paní Flory Solomonové,

9
00:00:31,270 --> 00:00:33,910
Spencer Square 19, Kensington.

10
00:00:48,989 --> 00:00:50,669
Než začnu...

11
00:00:53,349 --> 00:00:58,989
Chci něco vyjasnit.
MI-5 jsem neoslovila.

12
00:00:59,429 --> 00:01:00,910
Vy jste přišli za mnou.

13
00:01:03,190 --> 00:01:06,749
Jen kvůli soukromému rozhovoru.

14
00:01:07,469 --> 00:01:12,430
Nebo... jak jsem si myslela,
soukromému, s přítelem.

15
00:01:16,109 --> 00:01:19,230
A i když to zní podivně,

16
00:01:19,590 --> 00:01:23,950
Kima Philbyho jsem znala
velmi dlouho.

17
00:01:24,990 --> 00:01:26,109
A...

18
00:01:27,749 --> 00:01:29,549
Asi jsem si nedala

19
00:01:30,829 --> 00:01:32,189
dvě a dvě dohromady.

20
00:01:33,309 --> 00:01:35,350
Pořád tomu nemůžu uvěřit.

21
00:01:38,269 --> 00:01:42,389
<i>Velice lituji,</i>
<i>že mi trvalo tak dlouho,</i>

22
00:01:42,469 --> 00:01:44,950
<i>než mi došlo, kdo opravdu je,</i>

23
........