1
00:00:18,720 --> 00:00:20,040
Hoří!

2
00:00:21,560 --> 00:00:24,840
- Potřebujeme sanitku!
- Tady hoří!

3
00:00:25,440 --> 00:00:27,440
- Hoří!
- Zavolejte pomoc!

4
00:00:28,440 --> 00:00:29,680
Ne!

5
00:00:30,200 --> 00:00:31,120
Hoří!

6
00:00:32,680 --> 00:00:33,800
Kde hoří?

7
00:00:45,920 --> 00:00:47,760
BURZA

8
00:01:03,280 --> 00:01:06,280
O SEDM MĚSÍCŮ DŘÍVE

9
00:01:06,360 --> 00:01:10,480
{\an8}V PŘÍPADĚ POŽÁRU ROZBIJTE SKLO

10
00:01:23,040 --> 00:01:25,760
KANCELÁŘ SLUŽEB HAWALLY

11
00:01:34,880 --> 00:01:38,600
ROZVODOVÁ LISTINA
NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ

12
00:01:45,280 --> 00:01:46,600
FARIDA ADÍB AL-MA'MUN

13
00:02:19,880 --> 00:02:20,760
Gratuluju.

14
00:02:23,280 --> 00:02:24,280
Teď jsi svobodná.

15
00:02:46,160 --> 00:02:47,360
Farido, jak se máš?

16
00:02:49,520 --> 00:02:51,480
Uvidíme se dnes na Jařině párty?

17
00:02:53,760 --> 00:02:55,080
Možná někdy jindy.

18
00:03:09,360 --> 00:03:13,360
Pan Bill ještě neoznámil,
kdo bude hrát sólo na jarním koncertu.

19
00:03:13,440 --> 00:03:16,640
Ale určitě si vybere mě.

20
00:03:16,720 --> 00:03:19,320
I když Amna je taky dobrá.

21
00:03:19,400 --> 00:03:22,560
- Dnes ti to moc šlo, Jude.
- Díky, Adele. Tobě taky.

22
00:03:24,800 --> 00:03:27,520
Teď víme, koho má Adel nejradši.

23
00:03:27,600 --> 00:03:29,120
No tak, mami. Přestaň.

24
00:03:29,200 --> 00:03:32,320
- Dobré odpoledne, maestro.
........