1
00:00:01,084 --> 00:00:03,294
<i>- Viděli jste…</i>
- Seš magor?

2
00:00:04,838 --> 00:00:07,298
Mám ve vás tolik víry, pastore.

3
00:00:07,382 --> 00:00:10,010
Slyšela jsem o příchodu nového pastora.

4
00:00:10,093 --> 00:00:12,387
Jeho kázání jsou prý vášnivá.

5
00:00:12,470 --> 00:00:14,222
Skončila jsem, protože píšu knihu.

6
00:00:14,305 --> 00:00:16,057
Odkdy to máš?

7
00:00:16,141 --> 00:00:17,434
- Co?
- To tetování.

8
00:00:17,517 --> 00:00:20,061
Takže z charismatického profesora
je král pastor?

9
00:00:20,145 --> 00:00:21,896
Přijdete o nejlepší knihu!

10
00:00:21,980 --> 00:00:24,816
Ty přijdeš o šanci knihu publikovat.

11
00:00:24,899 --> 00:00:27,318
„Vstaň a choď,“ řekl Pán.

12
00:00:27,402 --> 00:00:29,237
Už tě nepoznávám.

13
00:00:29,320 --> 00:00:31,531
Pokusil ses mě zabít, Reinaldo?

14
00:00:44,336 --> 00:00:45,879
{\an8}Dáš si smoothie, mami?

15
00:00:46,463 --> 00:00:47,672
{\an8}Jasně, zlato.

16
00:00:48,631 --> 00:00:52,719
{\an8}Včera jsem dočetla
<i>Velký rozvod nebe a pekla</i>.

17
00:00:52,802 --> 00:00:55,096
{\an8}Jen táta by chtěl,
abys něco takového četla.

18
00:00:55,180 --> 00:00:58,350
{\an8}<i>Letopisy Narnie</i> se jí líbily.
Tohle je přirozený další krok.

19
00:00:58,433 --> 00:01:01,978
{\an8}Fakt přirozený, zlato. Fakt.

20
00:01:02,062 --> 00:01:03,772
{\an8}Tak co, zlato? Co ty na to?

21
00:01:03,855 --> 00:01:05,899
{\an8}Líbilo se mi to, ale jednu věc nechápu.

22
00:01:05,982 --> 00:01:08,401
{\an8}Pokud je nebe vážně tak dobré,

23
00:01:08,485 --> 00:01:10,862
{\an8}proč se tak moc chtějí vrátit na zem?

24
00:01:10,945 --> 00:01:15,700
........