1
00:00:01,001 --> 00:00:02,752
<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:04,379 --> 00:00:07,549
Bůh toho muže použil k vykonání zázraku.

3
00:00:07,632 --> 00:00:08,883
Tátova kongregace by řekla,

4
00:00:08,967 --> 00:00:12,095
že to, že se ti vrátil zrak,
je další zázrak krále pastora.

5
00:00:13,763 --> 00:00:16,391
Vzkřísil jsi tu kočku.

6
00:00:16,474 --> 00:00:18,476
<i>- Kdo kurva seš?</i>
- Zatracený svatý.

7
00:00:18,560 --> 00:00:20,311
Ne, vole!

8
00:00:21,187 --> 00:00:23,690
<i>Prostě jsem chtěl,</i>
<i>aby ten hluk v hlavě ustal.</i>

9
00:00:23,773 --> 00:00:25,233
Byla to žena krále pastora.

10
00:00:29,237 --> 00:00:31,406
- Věděls to!
- Pastore!

11
00:00:36,619 --> 00:00:38,121
{\an8}JSEM, KTERÝ JSEM

12
00:00:49,424 --> 00:00:52,886
{\an8}Pro mého přítele Samuela
Otec Eustáquio

13
00:00:58,725 --> 00:01:01,061
{\an8}- Proč jsi na zemi?
- Jen tak.

14
00:01:03,688 --> 00:01:05,106
{\an8}Pomoz mi se zvednout.

15
00:01:15,492 --> 00:01:17,952
{\an8}Modlil ses? Nebo je to nějaké pokání?

16
00:01:18,828 --> 00:01:20,872
{\an8}Kdyby to přivedlo krále pastora zpět…

17
00:01:22,582 --> 00:01:26,378
{\an8}postil a modlil bych se sedm dní.

18
00:01:27,420 --> 00:01:30,632
{\an8}Proč tohle děláš, Samueli?
Proč jsi mi odpustil?

19
00:01:32,467 --> 00:01:35,178
{\an8}Kdy pochopíš,
že jsi součástí Božího plánu?

20
00:01:38,640 --> 00:01:42,602
{\an8}Přines tu židli. Chci ti něco ukázat.

21
00:01:43,687 --> 00:01:44,813
Co je to?

22
00:01:46,523 --> 00:01:48,024
Nová víra.

23
00:01:49,734 --> 00:01:51,486
Pravá víra.

........