1
00:00:01,001 --> 00:00:03,795
<i>Jess měla zavolat,
až budou s tátou za hranicemi.</i>

2
00:00:03,878 --> 00:00:04,879
<i>Dostala ji Billie.</i>

3
00:00:04,963 --> 00:00:06,381
Copak to tu máme?

4
00:00:07,215 --> 00:00:08,800
Dej mi ten medailon.

5
00:00:08,883 --> 00:00:11,052
- Co to je?
- To je Navigátor.

6
00:00:11,136 --> 00:00:12,387
Takový starověký kompas.

7
00:00:12,470 --> 00:00:13,722
Jenže nefunguje.

8
00:00:13,805 --> 00:00:14,723
Ale bude fungovat.

9
00:00:14,806 --> 00:00:16,182
Až se přiblížíme k pokladu.

10
00:00:16,266 --> 00:00:18,143
- Co to děláte?
- Zabil jste Petera Saduskyho.

11
00:00:18,226 --> 00:00:20,645
Proto jste na mě tlačil,
abych zatkla Jess Valenzuelaovou.

12
00:00:20,729 --> 00:00:22,814
Zadržela jsem podezřelého z vraždy.
Bude na vás čekat.

13
00:00:22,897 --> 00:00:24,774
Děda mi tu knihu poslal, než umřel.

14
00:00:24,858 --> 00:00:25,859
Chce poslat tajnou zprávu.

15
00:00:25,942 --> 00:00:29,571
„Všechny poklady ztraceny,
všechny nalezeny, všechny zničeny…“

16
00:00:29,654 --> 00:00:32,157
<i>Billie není lovkyně pokladů.
Je to ničitelka pokladů.</i>

17
00:00:32,240 --> 00:00:34,492
Vůdce je Salazar.

18
00:00:34,576 --> 00:00:38,538
Každou chvíli najdeme velký
panamerický poklad.

19
00:00:38,621 --> 00:00:41,416
Ani hnout! Hon za pokladem skončil.
Policie je na cestě.

20
00:00:45,462 --> 00:00:46,671
Salazar.

21
00:00:55,930 --> 00:00:56,848
Vy jste ji zabil!

22
00:00:56,931 --> 00:00:57,891
Jessito.

23
00:01:00,810 --> 00:01:02,479
Co tady děláš, Salazare?
........