1
00:00:22,140 --> 00:00:24,810
<font color=#80FF00>přeložil
iqtiqe</font>

2
00:00:42,688 --> 00:00:46,687
Mír mezi katolíky a
hugenoty vydržel sotva rok,

3
00:00:46,688 --> 00:00:51,533
když na podzim roku 1567
opět náhle vypukla válka.

4
00:02:20,358 --> 00:02:22,709
Ve jménu Krista, palte!

5
00:02:32,167 --> 00:02:34,160
Nicolasi, bojuj!

6
00:03:34,379 --> 00:03:35,908
Pane.

7
00:03:55,281 --> 00:04:00,057
<b>Princezna z Montpensier</b>

8
00:04:44,543 --> 00:04:46,365
Tady se rozdělíme, Nicolasi.

9
00:04:46,366 --> 00:04:47,977
Rozdělíme?

10
00:04:48,579 --> 00:04:50,271
Už nechci bojovat.

11
00:04:50,272 --> 00:04:52,711
Pojedu domů do Maucombe.

12
00:04:52,877 --> 00:04:54,535
Dezertujete?

13
00:04:54,960 --> 00:04:56,391
Ale to vás...

14
00:04:56,392 --> 00:04:58,649
Už nechci žádné barbarství.

15
00:05:00,689 --> 00:05:02,244
Sbohem.

16
00:05:51,210 --> 00:05:52,511
Slyšíš to?

17
00:05:52,512 --> 00:05:54,600
Zvon něco ohlašuje.

18
00:05:54,725 --> 00:05:56,813
Možná příměří.

19
00:06:10,065 --> 00:06:12,310
Hlásí, že tu do 2 dní budou vojáci.

20
00:06:12,390 --> 00:06:14,032
Možná i mír.

21
00:06:14,033 --> 00:06:15,976
Ale ne pro vás, pane.

22
00:06:16,036 --> 00:06:17,903
Vám je vstup zapovězený.

23
00:06:17,904 --> 00:06:21,793
Od krále za podporu reformátorů.
A od reformátorů za dezerci.

24
00:06:23,893 --> 00:06:25,931
Můžeš jít, Nicolasi.

........