1
00:00:09,314 --> 00:00:11,689
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:11,898 --> 00:00:16,564
Potřebujeme hierarchii uvnitř,
abychom měli kontrolu venku. Jasný?

3
00:00:18,314 --> 00:00:20,064
Vem si ho!

4
00:00:20,689 --> 00:00:23,398
- Uvnitř nejsou žádní vůdci, Mikeu.
- Vyber nové.

5
00:00:23,648 --> 00:00:25,564
<i>Není z čeho vybírat.</i>

6
00:00:25,731 --> 00:00:27,189
Vztyk, negře!

7
00:00:28,023 --> 00:00:28,689
Nikam nechci.

8
00:00:28,898 --> 00:00:32,023
Dají ti novou identitu.
Pomohou ti najít práci.

9
00:00:33,356 --> 00:00:35,648
- Jak se má Kyle?
- Má práci mimo město.

10
00:00:37,523 --> 00:00:38,773
Ještě, že tu nic nebylo.

11
00:00:39,023 --> 00:00:41,564
Ani jsi ty muže nahoře neprohledal.

12
00:00:42,189 --> 00:00:44,814
Každý den si budete volit,

13
00:00:44,981 --> 00:00:47,606
jestli budete studovat,
nebo se na to vykašlete.

14
00:00:49,023 --> 00:00:50,481
- Ne!
- Dej to sem, mrcho!

15
00:00:57,356 --> 00:00:58,773
Chci se projít.

16
00:00:59,023 --> 00:01:01,648
Nemůžeme tě chránit,
když nebudeme s tebou.

17
00:01:02,148 --> 00:01:04,481
Hele, Milo není na seznamu vězňů.

18
00:01:04,689 --> 00:01:05,564
<i>Co udělal?</i>

19
00:01:05,773 --> 00:01:07,398
Vyšel snad ven hlavní branou?

20
00:02:26,106 --> 00:02:29,773
<i>Válka uvnitř znamená válku venku.</i>

21
00:03:18,481 --> 00:03:23,273
<i>Jediný rozdíl je, že v té válce
uvnitř nebudou nevinné oběti.</i>

22
00:03:23,439 --> 00:03:27,898
<i>Venku jsou nevinné oběti
způsobem boje.</i>

23
00:03:28,023 --> 00:03:31,773
<i>- 911, Jak vám mohu pomoci?</i>
........