1
00:00:17,333 --> 00:00:18,166
Kdo jsem?

2
00:00:18,833 --> 00:00:20,333
Lisa Hendrixová.

3
00:00:21,916 --> 00:00:23,541
A rozpárám tě.

4
00:00:27,208 --> 00:00:29,625
Seane! Cos to udělal?

5
00:00:31,458 --> 00:00:33,708
Vypnul umělou gravitaci lodi.

6
00:00:34,291 --> 00:00:37,500
- Netušila jsem, že tohle dokážu.
- Seane!

7
00:00:37,583 --> 00:00:42,125
No jo, promiň!
Jen jsem chtěl změnit hlas KRS.

8
00:00:43,291 --> 00:00:44,208
Počkej.

9
00:00:47,916 --> 00:00:49,166
Krize zažehnána.

10
00:00:50,041 --> 00:00:50,875
Seane!

11
00:00:54,041 --> 00:00:54,875
Tati!

12
00:00:55,750 --> 00:01:00,250
- Proč jsi celý mokrý?
- Jo. Popral ses snad se sprchou?

13
00:01:00,958 --> 00:01:03,916
Se sprchou ne.

14
00:01:05,375 --> 00:01:07,833
- Fuj.
- To je nechutný, Terry.

15
00:01:08,541 --> 00:01:10,833
No vy jste ale vtipní.

16
00:01:10,916 --> 00:01:16,708
Když se smějete, předpokládám,
že mi na Chillionu nechcete krýt záda.

17
00:01:16,791 --> 00:01:18,541
Počkej. Krýt záda?

18
00:01:18,625 --> 00:01:21,125
Jako že můžeme pomáhat?

19
00:01:21,750 --> 00:01:23,875
Budeme lovci mimozemšťanů?

20
00:01:24,416 --> 00:01:28,958
Spíš jenom žáci.
Ale jestli se osvědčíte, kdo ví?

21
00:01:29,041 --> 00:01:31,291
Třeba vám svěřím pistoli.

22
00:01:31,375 --> 00:01:32,541
- Fakt?
- Ne.

23
00:01:33,291 --> 00:01:34,791
No tak, tati.

24
........