1
00:00:21,000 --> 00:00:22,666
To bylo super.

2
00:00:24,750 --> 00:00:26,000
Tati.

3
00:00:26,625 --> 00:00:32,125
Nemůžeme číhat na tu mimozemšťanku
trošku blíž k oktoklopům? Prosím.

4
00:00:32,208 --> 00:00:33,916
Mohli bychom,

5
00:00:34,000 --> 00:00:38,875
ale pak bychom ji neviděli,
kdyby šla pro jídlo nebo na záchod.

6
00:00:38,958 --> 00:00:44,791
Nebo kdyby utíkala nouzovým východem.
Odsud vidíme úplně všechno.

7
00:00:46,000 --> 00:00:49,250
Asi máš pravdu. Takhle to chodí vždycky?

8
00:00:49,333 --> 00:00:51,583
Ne pokaždé jsou to přestřelky.

9
00:00:51,666 --> 00:00:56,625
Většinou prostě jen čekáš.
Můžeš být na planetě se zářící řekou

10
00:00:56,708 --> 00:01:00,958
a létajícíma ještěrkama,
ale i tak musíš sedět a čekat.

11
00:01:03,541 --> 00:01:05,208
Zajímá tě ještě něco?

12
00:01:06,916 --> 00:01:11,500
- Jak to, že si s Lisou nerozumíte?
- Co? Rozumíme si.

13
00:01:12,041 --> 00:01:16,083
- Myslíš, že ne?
- No, hodně se hádáte…

14
00:01:17,875 --> 00:01:22,291
Nevím. Asi s Lisou máme rozdílné názory.

15
00:01:22,375 --> 00:01:24,333
Protože jsi všechno zmeškal.

16
00:01:25,708 --> 00:01:30,625
Její volejbalové zápasy,
desetiboj, divadelní vystoupení.

17
00:01:30,708 --> 00:01:32,791
Vystoupení? Jaké?

18
00:01:32,875 --> 00:01:34,958
MUZIKÁL HIGHLANDER

19
00:01:35,041 --> 00:01:39,750
<i>Žít může jen jeden</i>
<i>a mé srdce bije jako o závod.</i>

20
00:01:41,958 --> 00:01:43,291
Jo!

21
00:01:43,375 --> 00:01:46,333
Ona hrála v muzikálu? No teda.

22
00:01:46,416 --> 00:01:50,166
To zní dobře. Kéž bych tam byl.

23
00:01:50,250 --> 00:01:52,833
Jo, bylo to hustý.
........