1
00:00:17,250 --> 00:00:19,375
<i>Padělání je zločin bez tváře.</i>

2
00:00:19,458 --> 00:00:21,875
<i>Proto to nikdo nebere vážně.</i>

3
00:00:21,958 --> 00:00:25,083
<i>Bankovky se tisknou</i>
<i>na velkých tiskárnách v zahraničí,</i>

4
00:00:25,166 --> 00:00:28,333
<i>odkud proudí stovky falešných crore.</i>

5
00:00:28,416 --> 00:00:31,000
<i>Mají na to infrastrukturu a technologii.</i>

6
00:00:31,083 --> 00:00:34,541
<i>A do určité míry</i>
<i>mají dokonce i podporu vlády.</i>

7
00:00:35,375 --> 00:00:37,250
<i>Naše zákony na ně nedosáhnou.</i>

8
00:00:37,291 --> 00:00:39,958
<i>Bankovky se do naší země</i>
<i>pašují různými způsoby.</i>

9
00:00:40,875 --> 00:00:43,041
<i>Není možné propašovat je všechny najednou.</i>

10
00:00:43,833 --> 00:00:46,208
<i>Takže se sem dostanou v autech, v kufrech</i>

11
00:00:46,291 --> 00:00:51,750
{\an8}<i>s běžným exportním zbožím</i>
<i>jako je textil, elektronika,</i>

12
00:00:51,833 --> 00:00:54,458
{\an8}<i>obvykle v malých množstvích.</i>

13
00:00:54,541 --> 00:00:55,625
INDIE - BANGLADÉŠ

14
00:00:55,708 --> 00:00:58,250
<i>Neustále k nám proudí přes hranice.</i>

15
00:00:58,958 --> 00:01:01,041
<i>Ať už z Bangladéše, Barmy, Nepálu</i>

16
00:01:01,125 --> 00:01:03,333
<i>nebo samozřejmě</i>
<i>od našeho souseda Pákistánu.</i>

17
00:01:03,416 --> 00:01:04,250
INDICKÁ CELNÍ SPRÁVA

18
00:01:04,333 --> 00:01:06,833
{\an8}<i>Někdy používají nápadité prostředky.</i>

19
00:01:06,875 --> 00:01:10,083
{\an8}<i>Nesnáším je. Ale musím uznat,</i>

20
00:01:10,166 --> 00:01:12,000
<i>že jsou to dříči.</i>

21
00:01:12,083 --> 00:01:14,625
<i>Tihle parchanti tvrdě dřou.</i>

22
00:01:14,708 --> 00:01:16,791
<i>Kdo ví, kde ti parchanti jsou.</i>

23
00:01:16,875 --> 00:01:18,916
<i>Ale důležité je,</i>

24
00:01:19,000 --> 00:01:23,750
<i>že když se nedostanou na správný</i>
........