1
00:00:08,180 --> 00:00:10,120
- Jsme připraveni.
<i>- Počkejte na Deltu.</i>

2
00:00:10,221 --> 00:00:12,993
- Co když je tam Jabril?
- Čekáme na Deltu.

3
00:00:13,094 --> 00:00:16,819
Dívka nechce mluvit.
Pravděpodobně se bojí.

4
00:00:16,920 --> 00:00:19,598
- Kdy můžeme odjet?
- Nejprve musíme místo zabezpečit.

5
00:00:19,699 --> 00:00:21,242
Když všechno řeknete,

6
00:00:21,343 --> 00:00:24,644
budeme vám moci nabídnout nižší trest.

7
00:00:24,780 --> 00:00:26,186
Všechno půjde k čertu.

8
00:00:28,066 --> 00:00:29,333
Nabídl jsi ji snížení.

9
00:00:29,592 --> 00:00:31,520
Copak nechápeš,
co té dívce udělala?

10
00:00:33,540 --> 00:00:36,352
Možná bychom si s ní mohli promluvit.

11
00:00:36,453 --> 00:00:38,204
Slyšela jsem mnoho hlasů.

12
00:00:39,539 --> 00:00:40,733
Zasraný idiote.

13
00:00:41,406 --> 00:00:43,639
Co se stalo s tím chlapcem ve vězení?

14
00:00:46,540 --> 00:00:47,546
Sandere?

15
00:00:48,192 --> 00:00:49,613
Slyšíš, Sandere?

16
00:00:50,005 --> 00:00:51,599
<i>Pomoc, pomoc.</i>

17
00:00:54,646 --> 00:00:55,773
<i>Pomoc.</i>

18
00:01:01,566 --> 00:01:02,746
Kde je ten vlez?

19
00:01:03,113 --> 00:01:04,426
Asi někde tady.

20
00:01:14,593 --> 00:01:15,679
Jdeme za nimi.

21
00:01:43,166 --> 00:01:44,439
Kryješ mi záda?

22
00:01:46,206 --> 00:01:47,226
Hej!

23
00:01:54,700 --> 00:01:55,700
Sandere!

24
00:01:59,420 --> 00:02:00,493
Sem.
........