1
00:00:22,000 --> 00:00:24,000
Není to napořád.

2
00:00:29,320 --> 00:00:32,639
-Dobrou noc.
-Řekneš mi to někdy?

3
00:00:32,720 --> 00:00:35,639
-A co?
-Myslíš si, že jsem blbá?

4
00:00:35,720 --> 00:00:37,959
Co se stalo s tátou?
Co tady děláme?

5
00:00:38,040 --> 00:00:42,559
-Odpověz mi.
-Dobře.

6
00:01:13,680 --> 00:01:17,320
-Jde o mýho tátu.
-Dobře.

7
00:01:17,400 --> 00:01:19,120
Chceš mi o něm vyprávět?

8
00:01:22,840 --> 00:01:24,400
Je mrtvej.

9
00:01:32,079 --> 00:01:34,999
-Čau.
-Tys byla na pouti.

10
00:01:35,079 --> 00:01:37,639
-Taky jsi blázen?
-Ne, umřel mi táta.

11
00:01:38,359 --> 00:01:41,159
Aha. Kruci.

12
00:01:43,600 --> 00:01:47,480
Neskákej. Zachránila jsem ti život?

13
00:01:53,840 --> 00:01:58,480
volá TÁTA

14
00:02:00,240 --> 00:02:04,760
Máma mi řekla pravdu.
Nejsi můj táta a nikdy jsi nebyl.

15
00:02:06,079 --> 00:02:12,200
ŘEKNI MI VŠECHNO
2. díl

16
00:02:14,759 --> 00:02:18,599
<i>Já zbožňuju nespavost.</i>

17
00:02:18,880 --> 00:02:21,919
<i>Zbožňuju možnost</i>
<i>přehrát si všechno,</i>

18
00:02:22,000 --> 00:02:25,200
<i>co jsem kdy řekl a udělal</i>
<i>a teď toho lituju.</i>

19
00:02:27,200 --> 00:02:29,119
<i>Jsem tak unavenej...</i>

20
00:02:30,320 --> 00:02:34,799
<i>ale to jsem byl i tenkrát, když jsem</i>
<i>týdny jenom ležel v posteli,</i>

21
00:02:34,880 --> 00:02:39,160
<i>takže je asi jedno,</i>
<i>jestli spím, nebo jsem vzhůru.</i>

22
00:02:40,639 --> 00:02:47,560
<i>Jsem vzhůru</i>
........