1
00:00:06,373 --> 00:00:52,461
{\an8}<i>V minulém díle jste viděli.</i>

2
00:00:07,028 --> 00:00:08,967
Sam a Neil Yatesovi

3
00:00:09,364 --> 00:00:11,074
mysleli si, že našli anděla.

4
00:00:11,741 --> 00:00:13,263
<i>Myslím, že to byla mrtvola.</i>

5
00:00:14,494 --> 00:00:15,994
<i>Mohla by to být Sally Palmerová.</i>

6
00:00:15,995 --> 00:00:17,162
Proč to říkáte?

7
00:00:17,163 --> 00:00:19,289
Myslím, že Sally po něčem pátrala.

8
00:00:19,290 --> 00:00:20,290
Sally?

9
00:00:20,625 --> 00:00:22,439
<i>Máte působivý životopis,
doktore Huntere.</i>

10
00:00:22,460 --> 00:00:25,922
<i>Teď jste tady
a hrajete si na venkovského doktora?</i>

11
00:00:26,339 --> 00:00:27,549
<i>Vedu teď jiný život.</i>

12
00:00:28,842 --> 00:00:29,842
Kde jsi byla?

13
00:00:29,842 --> 00:00:31,047
<i>Pohřešuje se Linda Yatesová.</i>

14
00:00:32,095 --> 00:00:35,139
Myslím, že je v pořádku.
Je si s námi hraje.

15
00:00:35,723 --> 00:00:39,810
Nejste obyčejný specialista
na rozklad lidských ostatků, jste odborník.

16
00:00:39,811 --> 00:00:41,353
<i>Musíte se podívat na tělo.</i>

17
00:00:41,354 --> 00:00:45,148
-Vidíte ten úhel stehů?
-Byl to levák.

18
00:00:45,149 --> 00:00:48,111
Nejen dva různé nože.
Dva různí pachatelé.

19
00:01:14,470 --> 00:01:16,138
Co našli?
Mluvte s námi, co se děje?

20
00:01:16,139 --> 00:01:17,703
Našli ji?
Je to Linda?

21
00:01:17,891 --> 00:01:18,974
Jeďte dolů, Davide.

22
00:01:18,975 --> 00:01:20,350
Děkuji vám, pánové,
je čas jít.

23
00:01:20,351 --> 00:01:21,399
Děkuji.
........