1
00:01:09,111 --> 00:01:11,815
Vincente!
Večeře je na stole.

2
00:01:15,296 --> 00:01:16,851
Vincente!

3
00:01:23,208 --> 00:01:25,092
Omato!

4
00:01:25,092 --> 00:01:29,006
Hele, Michelangelo,
tohle nejni žádná Sixtinská kaple.

5
00:01:29,006 --> 00:01:30,846
Je to obyčejná brána.

6
00:01:31,341 --> 00:01:33,102
Vy to nechápete.

7
00:01:33,385 --> 00:01:35,184
Musím to udělat pořádně.

8
00:01:35,762 --> 00:01:38,558
Pořádně?
To jsou ty tvoje věčný výmluvy.

9
00:01:38,599 --> 00:01:40,910
I vyštětkovat záchod ti trvá hodinu.

10
00:01:42,060 --> 00:01:43,668
Já jsem umělec.

11
00:01:45,022 --> 00:01:48,108
No hlavně jsi bez práce, troubo.

12
00:01:49,026 --> 00:01:51,757
- Počkat, to nemůžete....
- Koukej padat.

13
00:01:53,322 --> 00:01:56,950
<i>Pokolikáté to už je, Vincente?</i>

14
00:02:25,062 --> 00:02:27,147
To snad ani není možný.

15
00:02:28,273 --> 00:02:31,276
Fakt.
Pedro prostě přišel na odpolední směnu,

16
00:02:31,802 --> 00:02:34,638
z ničeho nic se mu udělalo špatně
a najednou bylo po něm.

17
00:02:35,656 --> 00:02:37,616
Ježíši.
To je strašný.

18
00:02:38,721 --> 00:02:41,315
Strašný to je hlavně pro jeho manželku
a děcka.

19
00:02:42,162 --> 00:02:44,998
<i>Ten alespoň nějakou rodinu měl.</i>

20
00:02:45,082 --> 00:02:47,518
Ale co máš ty, Vincente?

21
00:02:48,585 --> 00:02:50,462
Nemáš peníze, nemáš práci.

22
00:02:51,171 --> 00:02:58,011
Promarnil jsi život naháněním
nesplnitelných snů.

23
00:02:59,012 --> 00:03:00,847
Vůbec nic o mně nevíte!
........