1
00:03:00,000 --> 00:03:01,680
<i>Již po mnoho staletí</i>

2
00:03:01,760 --> 00:03:05,080
<i>vládne Nebeskému království</i>
<i>Nejvyšší autorita.</i>

3
00:03:05,880 --> 00:03:08,279
<i>Ovládá zcela vše.</i>

4
00:03:09,839 --> 00:03:15,880
<i>Říká si Stvořitel, Otec, Všemohoucí.</i>

5
00:03:17,560 --> 00:03:22,079
<i>Nic z toho není.</i>
<i>Je to anděl jako my.</i>

6
00:03:23,600 --> 00:03:26,999
<i>A vládne s temným andělem</i>
<i>po boku.</i>

7
00:03:29,800 --> 00:03:34,200
<i>Nás, kdo se bili za pravdu,</i>
<i>z království vyhnal.</i>

8
00:03:36,920 --> 00:03:39,959
<i>Od té doby žijeme mezi světy.</i>

9
00:03:40,679 --> 00:03:44,600
<i>Díváme se a čekáme na odplatu.</i>

10
00:03:46,200 --> 00:03:49,600
<i>Mezi lidmi ožila jiskřička naděje.</i>

11
00:03:51,200 --> 00:03:53,759
<i>Smělý vůdce svolává válečníky.</i>

12
00:03:55,559 --> 00:03:57,240
<i>Možná je smrtelný...</i>

13
00:03:57,919 --> 00:04:00,600
<i>ale svými ambicemi</i>
<i>lidský druh překračuje.</i>

14
00:04:02,440 --> 00:04:06,720
<i>Byl vypuštěn had.</i>
<i>Objevuje se nová Eva.</i>

15
00:04:07,720 --> 00:04:11,720
<i>Čas povstání přichází.</i>

16
00:04:26,839 --> 00:04:28,000
Lyro!

17
00:04:31,759 --> 00:04:32,919
Lyro!

18
00:04:37,080 --> 00:04:38,520
Lyro!

19
00:04:55,759 --> 00:04:57,400
<i>Hledám jednu dívku.</i>

20
00:04:57,479 --> 00:05:00,160
Středně vysoká, s tmavými
vlasy a hnědýma očima.

21
00:05:00,239 --> 00:05:02,359
Jmenuje se Lyra.
Má u sebe daemona jménem Pant.

22
00:05:07,120 --> 00:05:08,600
<i>Zmizela.</i>

23
00:05:16,160 --> 00:05:17,440
Pomoz mi.

........