1
00:01:43,799 --> 00:01:44,999
<i>Co jste zač?</i>

2
00:01:45,079 --> 00:01:46,200
<i>Andělé.</i>

3
00:01:51,720 --> 00:01:53,600
<i>Musíš hrát úlohu hada.</i>

4
00:01:54,560 --> 00:01:56,960
<i>Připravuješ se na to</i>

5
00:01:57,039 --> 00:01:58,679
<i>po celý svůj život.</i>

6
00:02:00,120 --> 00:02:03,999
<i>Zachraň tu dívku... i chlapce.</i>

7
00:02:08,119 --> 00:02:09,240
<font color="#FFF151">Pospěš si.</font>

8
00:02:10,880 --> 00:02:12,280
Co to dělám?

9
00:02:15,119 --> 00:02:17,079
Jdu za mluvícím slonem.

10
00:02:43,520 --> 00:02:44,679
Co?

11
00:02:56,919 --> 00:02:58,039
Vážně?

12
00:04:17,040 --> 00:04:18,159
To jsi ty.

13
00:04:19,640 --> 00:04:20,760
<font color="#FFF151">Atal.</font>

14
00:04:23,480 --> 00:04:24,599
Mary.

15
00:04:26,200 --> 00:04:29,320
Musí být důvod,
proč tady jsem, nemyslíš, Atal?

16
00:04:33,480 --> 00:04:35,800
<i>Hrát úlohu hada?</i>

17
00:04:38,599 --> 00:04:40,640
{\an8}<font color="#FFF151">Tobolka.</font>

18
00:04:41,760 --> 00:04:44,439
Ty jsou z těch stromů. Jsou velice...

19
00:04:45,439 --> 00:04:46,559
olejnaté.

20
00:04:48,200 --> 00:04:49,760
{\an8}<font color="#FFF151">Olej.</font>

21
00:04:54,879 --> 00:04:56,679
<font color="#FFF151">Tobolka, olej.</font>

22
00:04:58,599 --> 00:05:03,320
{\an8}<font color="#FFF151">Stromy hynou. Srafu ubývá.</font>

23
00:05:04,800 --> 00:05:07,360
{\an8}<font color="#FFF151">Stromy. Sraf.</font>

24
00:05:08,640 --> 00:05:10,080
<font color="#FFF151">Práce.</font>

25
00:05:13,320 --> 00:05:14,879
<font color="#FFF151">Spadnout.</font>
........