1
00:00:17,560 --> 00:00:27,770
ZAMRZNUTÁ PLANÉTA II

2
00:00:34,970 --> 00:00:37,039
<i>Na ďalekom juhu našej planéty</i>

3
00:00:37,040 --> 00:00:40,560
<i>leží najvražednejšia
zo zamrznutých krajín na Zemi.</i>

4
00:00:44,980 --> 00:00:46,500
<i>Antarktída.</i>

5
00:00:50,020 --> 00:00:51,859
<i>Teploty tu môžu klesnúť</i>

6
00:00:51,860 --> 00:00:54,780
<i>až pod mínus 80 stupňov Celzia...</i>

7
00:00:58,780 --> 00:01:02,220
<i>...a vietor fúka rýchlosťou
viac ako 200 míľ za hodinu.</i>

8
00:01:05,580 --> 00:01:10,940
<i>Jej ľadový stred je takmer bez života.</i>

9
00:01:17,140 --> 00:01:19,859
<i>Ale na okraji Antarktídy</i>

10
00:01:19,860 --> 00:01:21,739
<i>si niektoré živočíchy našli spôsob</i>

11
00:01:21,740 --> 00:01:24,900
<i>ako nielen prežiť,
ale aj ako prosperovať.</i>

12
00:01:29,820 --> 00:01:33,259
<i>Nájdeme tu jednu
z najväčších koncentrácií živočíchov,</i>

13
00:01:33,260 --> 00:01:35,540
<i>aká sa na Zemi vyskytuje.</i>

14
00:01:38,216 --> 00:01:43,854
ZAMRZNUTÝ JUH

15
00:01:50,580 --> 00:01:52,859
{\an8}<i>Antarktický kontinent</i>

16
00:01:52,860 --> 00:01:55,500
{\an8}<i>leží na južnom konci zemegule.</i>

17
00:01:57,340 --> 00:01:59,419
<i>S rozlohou dvakrát
väčšou, než Austrália,</i>

18
00:01:59,420 --> 00:02:03,500
<i>je to tá najrozsiahlejšia a
najchladnejšia plocha súše na planéte.</i>

19
00:02:05,500 --> 00:02:07,379
<i>Avšak na sever od nej,</i>

20
00:02:07,380 --> 00:02:09,659
<i>viac ako 1 000 míľ cez oceán,</i>

21
00:02:09,660 --> 00:02:13,059
<i>ležia subantarktické ostrovy,</i>

22
00:02:13,060 --> 00:02:17,300
<i>kde sú podmienky pre život
len o niečo málo znesiteľnejšie.</i>

23
00:02:19,100 --> 00:02:22,340
<i>Najväčším z nich je Južná Georgia.</i>

24
........