1
00:00:49,053 --> 00:00:49,879
Nemůžu dýchat.

2
00:00:50,000 --> 00:00:51,601
- Všechno je v pořádku.
- Umírám.

3
00:00:51,721 --> 00:00:53,688
Měla jsi nehodu.
Tvoje dcera už jde pro pomoc.

4
00:00:53,809 --> 00:00:56,820
- Umírám.
- Neumíráš. Zůstaň v klidu.

5
00:00:56,941 --> 00:00:59,582
- Zhluboka dýchej. Neumíráš.
- Umírám.

6
00:00:59,703 --> 00:01:01,313
Nech toho.

7
00:01:13,529 --> 00:01:16,370
Asi to zní šíleně, ale…

8
00:01:18,196 --> 00:01:19,597
nemůžeš umřít.

9
00:01:22,572 --> 00:01:24,296
Tady!

10
00:01:26,993 --> 00:01:28,314
Tady!

11
00:01:29,694 --> 00:01:31,175
Haló!

12
00:01:33,376 --> 00:01:35,536
Máš duši. A…

13
00:01:36,777 --> 00:01:38,657
ta žije navěky. Rozumíš mi?

14
00:01:40,698 --> 00:01:44,139
Budeme se potkávat zas a znovu.

15
00:01:44,539 --> 00:01:47,780
Viděl jsem to už nesčetněkrát.
Věř mi. Tak už se nedrž.

16
00:01:57,464 --> 00:01:59,540
Upusť od svého strachu.

17
00:03:58,906 --> 00:04:00,507
- Zavolám doktora.
- Ne.

18
00:04:01,307 --> 00:04:02,307
Prosím, nevolej.

19
00:04:05,148 --> 00:04:07,066
Já si neublížím.

20
00:04:11,030 --> 00:04:12,551
Už ne.

21
00:04:13,151 --> 00:04:14,671
Úplně to tak nevypadá.

22
00:04:17,792 --> 00:04:19,033
Je to připomínka.

23
00:04:21,754 --> 00:04:23,114
Je to jen seznam.

24
00:04:28,516 --> 00:04:29,997
........